Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

Kontakt:

Om folkeuniversitetet

Folkeuniversitet Skjoldungernes land afholder foredrag, kurser og ekskursioner, der er åbne for alle. Sæsonens arrangementer kan ses under menupunktet ’Program’. På grund af Covid-19-pandemien har det dog været nødvendigt at udskyde starten af vores aktiviteter. Vores aktiviteter i foråret 2022 starter først i midten af marts, så vi håber at slippe for yderligere udskydelser. Men skulle det ske,  vil du kunne vælge imellem at acceptere det senere tidspunkt eller at få betalt hele beløbet tilbage, hvis du har meldt dig til et kursus, der bliver udsat.

Det er Folkeuniversitetets formål at formidle forskningens resultater og metoder og derved bringe universiteternes viden ud til ’almindelige mennesker’.

Underviserne er universitetsuddannede eller har en særlig kompetence, der kan være teoretisk, men også praktisk funderet. De skal desuden være godkendt af en styrelse for folkeuniversiteterne.

Der forudsættes ingen forkundskaber eller baggrundsviden for at deltage i undervisningen, og der aflægges ingen eksaminer. Det kræver ingen særlige forudsætninger at følge foredrag og andre aktiviteter under Folkeuniversitetet – de er for alle, der har interesse for de emner, vi tilbyder. Undervisningen foregår, så alle kan være med.

Vi samarbejder med Nationalpark Skjoldungernes land og en række foreninger i kommunerne  Lejre, Roskilde og Frederikssund, som nationalparken er tilknyttet. Derigennem søger vi at os en bredere lokal kontaktflade. Der kan derfor løbende ske tilføjelser til kataloget, og vi opfordrer til at følge med her på foreningens hjemmeside samt i den lokale dagspresse og ugeaviserne.

Vi byder Velkommen til Folkeuniversitetet.

Formand: Jesper Brandt, Ibsgården 76 A, 4000 Roskilde, email: brandt@ruc.dk, Tlf. 2275 6699

Sekretær: Mogens Petersen, Blomstervænget 3, Øm, 4000 Roskilde, email: mp@snegom.com, Tlf. 4012 7280

Kasserer: Christian Fjeldsted Andersen, Rønnens Kvarter 2, Osted, 4320 Lejre, Email: christianfjeldstedandersen@gmail.com, Tlf. 5373 8341

Bestyrelsesmedlem: Kaare R. Skou, Møllerjorden 2, 4320 Lejre, Email: kask@newmail.dk. Tlf. 4648 0414, Mobil 2926 0414

Konto: Merkur Bank: konto 8401-1129792

CVR-nr: 0041081686

Folkeuniversitetsnummer: 1525

Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
Ledreborg Slot, Sekretariatet for Nationalpark Skjoldungernes Land
Ledreborg Alle 2A
4320 Lejre

Tilmelding:

Tilmelding til en serie eller et enkelt arrangement

Tryk på “program”. Vælg den serie eller det arrangement du vil deltage i og tryk på det, så kommer der en detaljeret beskrivelse frem med en tilmeldingsknap nederst på siden.

Fortrydelse og forbehold:

Fortrydelse af tilmelding

Helt frem til 10 dage før det tidspunkt, hvor arrangementet begynder, kan du kan afmelde dig og få din betaling refunderet. Afmeldingen foregår over NEM-tilmeld, idet din tilmeldingsbekræftelse fra NEM-tilmeld indeholder et link, som du kan bruge til at afmelde sig. Har du problemer med det, kan du henvende dig til Christian Fjeldsted Andersen, tlf. 53738341.

Når der er kortere tid end 10 dage til starttidspunktet for aktiviteten, kan afmelding ikke ske uanset årsag (det gælder også ved sygdom).

 

Forbehold for ændringer

Vi forbeholder os retten til ændringer af underviser, undervisningssted samt lokale. Det gælder endvidere også afvikling af udendørs supplerende vandringer  i de tilfælde, hvor ændringer i de sundhedsmæssige betingelser vil gøre det uforsvarligt eller ulovligt.  Sådanne ændringer udløser derfor ikke refundering af betaling. Hvis en underviser aflyser, forsøger vi at finde en vikar eller giver en erstatningstime i forlængelse af forløbet. I så fald refunderer vi ikke betalingen, hverken helt eller delvist. Er det ikke muligt at tilbyde erstatningsundervisning for udgåede aktiviteter, kan sådanne helt bortfalde. I så fald vil deltagerne modtage godtgørelse for de bortfaldne aktiviteter. Er du i tvivl, er du  velkommen til at kontakte Christian Fjeldsted Andersen på tlf. 53738341.

Hvis der ikke er nok tilmeldinger til et hold 10 dage inden starten på aktiviteten, nedlægges holdet, og din betaling refunderes.

Folkeuniversitet Skjoldungernes Land:

Det nye folkeuniversitet Skjoldungernes Land

 

”Folkeuniversitet Skjoldungernes Land” er udsprunget af rådet for Nationalpark Skjoldungernes Land, hvis formål er at sikre en bred lokal indflydelse og forankring af nationalparken. Folkeuniversitetet kan på den måde understøtte en fortsat lokal diskussion af nationalparken og dens udvikling, ikke bare gennem tilrettelæggelse af foredragsrækker og kurser, men også ved at udbyde ekskursioner og feltbesøg i og omkring nationalparken.

Vi tror på, at en fast kerne af hold-deltagere i vore rækker af forelæsninger, kurser og ekskursioner skaber den bedste ramme og dialog omkring de emner, der tages op. Det vil bidrage til at aktiviteterne i vores Folkeuniversitet kan sikre en ’bred, lokal indflydelse på og forankring af nationalparken’. Derfor har vi tilrettelagt en ‘dobbelt’ tilmeldingsstrategi, så den basale tilmelding til vore forelæsningsrækker er knyttet til et antal pladser forbeholdt deltagere, der melder sig til hele aktivitetsrækken. Men derudover vil der være varierende ekstra kapacitet til at kunne tilmelde sig enkelte forelæsninger eller ekskursioner for de, der ikke ønsker eller har mulighed for at deltage i hele forløbet.

 

 

ProgramAfholdte foredrag/kurser