Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

Kontakt:

Folkeuniversitet Skjoldungernes Land udsætter sin debut til efteråret 2020

Vi forventer, at de programaktiviteter, der er beskrevet for foråret 2020 vil indgå i programmet for efteråret 2020 eller foråret 2021

 

Formand: Jesper Brandt, Ibsgården 76 A, 4000 Roskilde, email: brandt@ruc.dk, Tlf. 2275 6699

 

Sekretær: Mogens Petersen, Blomstervænget 3, Øm, 4000 Roskilde, email: mp@snegom.com, Tlf. 4012 7280

 

Kasserer: Christian Fjeldsted Andersen, Rønnens Kvarter 2, Osted, 4320 Lejre, Email: christianfjeldstedandersen@gmail.com, Tlf. 5373 8341

 

Konto: Merkur Bank: konto 8401-1129792

CVR-nr: 0041081686

Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
Ledreborg Slot, Sekretariatet for Nationalpark Skjoldungernes Land
Ledreborg Alle 2A
4320 Lejre

Folkeuniversitet Skjoldungernes Land:

Folkeuniversitet Skjoldungernes Land udsætter sin debut til efteråret 2020

Vi forventer, at de programaktiviteter, der er beskrevet for foråret 2020 vil indgå i programmet for efteråret 2020 eller foråret 2021

Det nye folkeuniversitet Skjoldungernes Land

 

Foråret 2020 bliver første sæson for det nystiftede  ”Folkeuniversitet Skjoldungernes Land”. Folkeuniversitetsafdelingen er udsprunget af Nationalparkrådet, hvis formål er at sikre en bred lokal indflydelse og forankring af nationalparken. Folkeuniversitetet kan på den måde understøtte en fortsat lokal diskussion af nationalparken og dens udvikling. Folkeuniversitetsafdelingen knytter sig til både Lejre, Roskilde og Frederikssund kommuner og omfatter dermed ikke blot hele Nationalparken men også alle andre borgere i de tre kommuner, der har interesse i Nationalparken og dens udvikling – og såmænd også alle andre. Et særligt perspektiv for en national- eller naturpark som ramme om et folkeuniversitet er de åbenlyse muligheder for at forene teoretiske og historiske studier, redegørelser og diskussioner med inddragelser af ekskursioner og feltbesøg i og omkring nationalparken. Det indebærer samtidigt en udfordring i forhold til den eksisterende folkeuniversitetstradition. Her ser vi hen  –  og har samtidigt store forventninger – til et tæt samarbejde mellem Folkeuniversitetet og Nationalparkens sekretariat og dets arbejde med natur- og kulturhistorisk vejledning af besøgende i parken.

Vi tror på, at en fast kerne af hold-deltagere i forelæsningsrækkerne skaber den bedste ramme og dialog omkring de emner, der tages op. Dermed øges mulighederne for at Folkeuniversitets aktiviteter kan sikre en ’bred, lokal indflydelse på og forankring af nationalparken. Derfor har vi tilrettelagt en ´dobbelt´tilmeldingsstrategi, så den basale tilmelding til vore forelæsningsrækker er knyttet til et antal pladser forbeholdt deltagere, der melder sig til hele forelæsningsrækken. Men derudover vil der være varierende kapacitet til at kunne tilmelde sig enkeltforelæsninger for de, der ikke ønsker eller har mulighed for at deltage i hele forløbet

Vi lægger ud med en begrænset, men til gengæld meget udsøgt række af spændende aktiviteter for at få afprøvet den meget utraditionelt opbyggede ramme om vores folkeuniversitetsarbejde. Til efteråret vil vi så udvide repertoiret med mere traditionelle folkeuniversitetsaktiviteter, men stadigt centreret omkring formidlingen af de naturmæssige og kulturelle værdier der knytter sig til Nationalpark Skjoldungernes land og til natur- og nationalparker i almindelighed. Vi vil basere dette arbejde på et snævert samarbejde med de mange lokale historiske og andre foreninger, der findes i og omkring Nationalparken.

Formidling af nationalparkens natur og de mange forskellige måder, den kan opleves på, vil naturligt stå centralt i arbejdet. Her i foråret lægger vi ud med en foredragsserie om, hvorledes seks udvalgte typer af friluftsudøvelse opfatter, forbereder sig til, og oplever forårets komme i Nationalpark Skjoldungernes land. Efterfølgende inviteres deltagerne til en udvalg medlemsaktivitet hos henholdsvis spejderne, botanikerne, lystfiskerne, jægerne, ornitologerne og Danmarks Naturfredningsforening i Roskilde-Lejre.

Vi tilbyder et førstehånds-indblik i nationalparkens kirker, deres indbyrdes placering og de mange fortællinger, der knytter sig til ikke mindst kirkegårdene, gennem en række ”sønsdagsture” i kirkegårdsmiljøerne inden for Nationalparken.

Et helt nyt exceptionelt kulturhistorisk studie af Roskilde-Lejre egnen som kulturlandskab vil blive fremlagt gennem en præsentation af de ca. 800 melodier og 80 danse fra 1700-tallet og frem, det er lykkedes Rigsspillemand Poul Bjerager at stedfæste og tolke inden for nationalparken, gennem et omfattende arkivarbejde og praktisk rekonstruktion af de lokale variationer i spille- og dansestil.

Med tilknytning til de forventede omfattende kommunale ændringsplaner for den fremtidige udvikling omkring Sct. Hans NØ for Roskilde tilbyder vi et særligt forløb om Sct. Hans områdets historie, natur og fremtid. For Nationalparken fremstår Sct. Hans-området som et helt særligt område, der kan opfattes som ”Nationalparken i en nøddeskal”, der indeholder mange natur- og kulturtyper mellem fjord, land og købstad, men samtidigt også besidder en meget interessante kulturhistorie som anstalt, der afspejler en vigtig fase i udviklingen af vores velfærdssamfund. I nær fremtid vil en del af området blive omformet til en ny bydel med fortsat stor rekreativ og historisk betydning for Roskildensere og besøgende fra ind- og udland.

Endelig har vi også fået plads til et mere ”nationalt” Folkeuniversitetstema, nemlig 100-året for Genforeningen i 1920, som Kåre R. Skou og Uffe Østergaard vi belyse med nogle kritiske vinkler omkring Genforeningen, Påskekrisen og folkenes selvbestemmelsesret, som forhåbentlig vil give god anledning til diskussioner af, hvad der i dag kan læres af Genforeningen i 1920.

God fornøjelse!Afholdte foredrag/kurser