Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

Kontakt:

Alle vore aktiviteter i foråret 2021 er udskudt til efter 1. september 2021. En ny samlet plan vil være klar 1. april 2021

Om folkeuniversitetet

Folkeuniversitet Skjoldungernes land afholder foredrag, kurser og ekskursioner, der er åbne for alle. Sæsonens arrangementer kan ses under menupunktet ’Program’. På grund af Covid-19-pandemien har det dog været nødvendigt at udskyde starten af vores aktiviteter. For foråret 2021 har vi foreløbigt udskudt alle aktiviteter til efter 1. marts. Eventuelle yderligere udskydelse vil blive offentliggjort her på siden, og eventuelle tilmeldte vil desuden straks få besked. De vil kunne vælge imellem at acceptere det senere tidspunkt eller at få betalt hele beløbet tilbage.

Det er Folkeuniversitetets formål at formidle forskningens resultater og metoder og derved bringe universiteternes viden ud til ’almindelige mennesker’.

Underviserne er universitetsuddannede eller har en særlig kompetence, der kan være teoretisk, men også praktisk funderet. De skal desuden være godkendt af en styrelse for folkeuniversiteterne.

Der forudsættes ingen forkundskaber eller baggrundsviden for at deltage i undervisningen, og der aflægges ingen eksaminer. Det kræver ingen særlige forudsætninger at følge foredrag og andre aktiviteter under Folkeuniversitetet – de er for alle, der har interesse for de emner, vi tilbyder. Undervisningen foregår, så alle kan være med.

Vi samarbejder med Nationalpark Skjoldungernes land og en række foreninger i kommunerne  Lejre, Roskilde og Frederikssund, som nationalparken er tilknyttet. Derigennem sikrer vi os en bredere lokal kontaktflade. Der kan derfor løbende ske tilføjelser til kataloget, og vi opfordrer til at følge med her på foreningens hjemmeside samt i den lokale dagspresse og ugeaviserne.

Vi byder Velkommen til Folkeuniversitetet.

Formand: Jesper Brandt, Ibsgården 76 A, 4000 Roskilde, email: brandt@ruc.dk, Tlf. 2275 6699

Sekretær: Mogens Petersen, Blomstervænget 3, Øm, 4000 Roskilde, email: mp@snegom.com, Tlf. 4012 7280

Kasserer: Christian Fjeldsted Andersen, Rønnens Kvarter 2, Osted, 4320 Lejre, Email: christianfjeldstedandersen@gmail.com, Tlf. 5373 8341

Konto: Merkur Bank: konto 8401-1129792

CVR-nr: 0041081686

Folkeuniversitetsnummer: 1525

Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
Ledreborg Slot, Sekretariatet for Nationalpark Skjoldungernes Land
Ledreborg Alle 2A
4320 Lejre

Fortrydelse og forbehold:

Fortrydelse af tilmelding

Helt frem til 10 dage før det tidspunkt, hvor arrangementet begynder, kan du kan afmelde dig og få din betaling refunderet. Afmeldingen foregår over NEM-tilmeld, idet din tilmeldingsbekræftelse fra NEM-tilmeld indeholder et link, som du kan bruge til at afmelde sig. Har du problemer med det, kan du henvende dig til Christian Fjeldsted Andersen, tlf. 53738341.

Når der er kortere tid end 10 dage til starttidspunktet for aktiviteten, kan afmelding ikke ske uanset årsag (det gælder også ved sygdom).

 

Forbehold for ændringer

Vi forbeholder os retten til ændringer af underviser, undervisningssted samt lokale. Det gælder endvidere også afvikling af udendørs supplerende vandringer  i de tilfælde, hvor ændringer i de sundhedsmæssige betingelser vil gøre det uforsvarligt eller ulovligt.  Sådanne ændringer udløser derfor ikke refundering af betaling. Hvis en underviser aflyser, forsøger vi at finde en vikar eller giver en erstatningstime i forlængelse af forløbet. I så fald refunderer vi ikke betalingen, hverken helt eller delvist. Er det ikke muligt at tilbyde erstatningsundervisning for udgåede aktiviteter, kan sådanne helt bortfalde. I så fald vil deltagerne modtage godtgørelse for de bortfaldne aktiviteter. Er du i tvivl, er du  velkommen til at kontakte Christian Fjeldsted Andersen på tlf. 53738341.

Hvis der ikke er nok tilmeldinger til et hold 10 dage inden starten på aktiviteten, nedlægges holdet, og din betaling refunderes.

Hvordan tackler vi Corona-risikoen?:

HVORDAN TACKLER VI CORONA-RISIKOEN?

Skjoldfolkeuni vil overholde de til enhver tid gældende retningslinier fra Kulturministeriet. Disse retningslinier har imidlertid fortrinsvis taget hensyn til de situationer, der knytter sig til indendørs arrangementer, hvorimod meget generelle restriktioner for tiden knytter sig til afviklingen af de fleste udendørs arrangementer. Det kan betyde store indskrænkninger i vores muligheder for at afvikle  udendørs arrangementer uanset den forsigtighed, vi lægger for dagen.

Direkte kontakt til natur- og kulturfænomener i landskabet spiller imidlertid en stor rolle i vores virksomhed. Derfor har vi taget kontakt til kulturministeriet for at få sikret mulighed for ekskursionsvirksomhed under betingelser, som vi mener kan gennemføres Coronasikkert også indenfor restriktive rammer for udendørs undervisning under den gældende lovgivning.

Om det lykkes, ved vi ikke. Heller ikke om de statslige regler for udendørs aktiviteter lempes, så det af den grund kan lade sig gennemføre. Vi må derfor tage forbehold for mulighederne for at gennemføre de udendørs arrangementer, som er beskrevet i vores program, men håber naturligvis, at det kan lade sig gøre at afvikle dem som planlagt, på den ene eller den anden måde.

 

 

Seriepjecer for sæsonen 2020/21:

NÆSTE ÅRS PROGRAM OG SERIEPJECERNE

Seriepjecerne nedenfor gælder ikke mere. Vi arbejder for tiden på en nye forbedrede udgaver af seriepjecerne, der i løbet af foråret 2021 vil kunne læses og downloades her fra siden.

Programmet omfatter både enkeltaktiviteter og serier af aktiviteter.  Man kan som regel tilmelde sig både de enkelte aktiviteter og en serie af aktiviteter. Ved at tilmelde sig en serie, vil man oftest kunne få en rabat i forhold til prisen ved at tilmelde sig de enkelte aktiviteter. Vi har derfor, ud over præsentationerne i programmet, også udarbejdet nogle 2- eller 4-siders “seriepjecer”, der noget mere indgående beskriver vores aktiviteter indenfor den serie, de indgår i, og samtidigt også kort præsenterer vores samlede program. Seriepjecerne kan downloades ved at klikke på pjecernes titler nedenfor:

Programserier for efteråret 2020 og foråret 2021:

Kirkegårdsmiljøer i Nationalpark Skjoldungernes land: Fire søndage 26. september – 7. november 2021

Martin A. Hansen i Skjoldungernes landskab: Lørdag d. 24. april 2021 og lørdag d. 8 maj 2021

Hesteofringen før og efter – heldagstur fra Roskilde. Lørdag d. 30. januar 2021

Traditionel dans og musik på Roskilde/Lejre-egnenTre mandage: 17. maj , 31. maj og 14. juni 2021

Sct. Hans områdets historie, natur og fremtid. Seks onsdage 17. marts – 28. april 2021

Genforeningen, påskekrisen og folkenes selvbestemmelsesret: Mandag d. 29. marts 2021

Forårets komme i Nationalpark Skjoldungernes Land: Seks tirsdage 13. april – 18. maj 2021 + seks tur-arr.

Vandrende diskussioner om skovenes fremtid: Tre søndage 19. sept.  – 17. oktober 2021

Folkeuniversitet Skjoldungernes Land:

Det nye folkeuniversitet Skjoldungernes Land

 

”Folkeuniversitet Skjoldungernes Land” er udsprunget af rådet for Nationalpark Skjoldungernes Land, hvis formål er at sikre en bred lokal indflydelse og forankring af nationalparken. Folkeuniversitetet kan på den måde understøtte en fortsat lokal diskussion af nationalparken og dens udvikling, ikke bare gennem tilrettelæggelse af foredragsrækker og kurser, men også ved at udbyde ekskursioner og feltbesøg i og omkring nationalparken.

Vi tror på, at en fast kerne af hold-deltagere i vore rækker af forelæsninger, kurser og ekskursioner skaber den bedste ramme og dialog omkring de emner, der tages op. Det vil bidrage til at aktiviteterne i vores Folkeuniversitet kan sikre en ’bred, lokal indflydelse på og forankring af nationalparken’. Derfor har vi tilrettelagt en ‘dobbelt’ tilmeldingsstrategi, så den basale tilmelding til vore forelæsningsrækker er knyttet til et antal pladser forbeholdt deltagere, der melder sig til hele aktivitetsrækken. Men derudover vil der være varierende ekstra kapacitet til at kunne tilmelde sig enkelte forelæsninger eller ekskursioner for de, der ikke ønsker eller har mulighed for at deltage i hele forløbet.

 

 

ProgramAfholdte foredrag/kurser