Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

Kontakt:

Om folkeuniversitetet

(Kontaktoplysninger er anført nederst på siden)

Folkeuniversitet Skjoldungernes land afholder foredrag, kurser og ekskursioner, der er åbne for alle. Sæsonens arrangementer kan ses under menupunktet ’Program’.

Det er Folkeuniversitetets formål at formidle forskningens resultater og metoder og derved bringe universiteternes viden ud til ’almindelige mennesker’.

Underviserne er universitetsuddannede eller har en særlig kompetence, der kan være teoretisk, men også praktisk funderet. De skal desuden være godkendt af en styrelse for folkeuniversiteterne.

Der forudsættes ingen forkundskaber eller baggrundsviden for at deltage i undervisningen, og der aflægges ingen eksaminer. Det kræver ingen særlige forudsætninger at følge foredrag og andre aktiviteter under Folkeuniversitetet – de er for alle, der har interesse for de emner, vi tilbyder. Undervisningen foregår, så alle kan være med.

Vi samarbejder med Nationalpark Skjoldungernes land og en række foreninger i kommunerne  Lejre, Roskilde og Frederikssund, som nationalparken er tilknyttet. Derigennem søger vi at os en bredere lokal kontaktflade. Der kan derfor løbende ske tilføjelser til kataloget, og vi opfordrer til at følge med her på foreningens hjemmeside samt i den lokale dagspresse og ugeaviserne.

I vores program for efteråret 2022 og foråret 2023, der udsendes i løbet af august 2022, indgår 21 foredragsserier med i alt over 50 foredrag, kurser og ekskursioner i programmet.

Derudover har vi som noget nyt oprettet Salon Felix: Folkeuniversitetets frie franske forum for folkediskussion, der giver os mulighged for at afholde diskussionsaftener om dagsaktuelle folkeuniversitetsrelevante emner under hyggelige former. Emnerne kan vi af gode grunde ikke skrive noget om på forhånd i vores programoversigt. Men hold øje med Salon Felix, som du finder til højre her på hjemmesiden! Du kan få løbende besked om, hvad der foregår ved at tilmelde dig vores nyhedsservice.

Vi byder dig Velkommen til Folkeuniversitetet.

Formand: Jesper Brandt, Ibsgården 76 A, 4000 Roskilde, email: brandt@ruc.dk, Tlf. 2275 6699

Sekretær: Mogens Petersen, Blomstervænget 3, Øm, 4000 Roskilde, email: mp@snegom.com, Tlf. 4012 7280

Kasserer: Christian Fjeldsted Andersen, Rønnens Kvarter 2, Osted, 4320 Lejre, Email: christianfjeldstedandersen@gmail.com, Tlf. 5373 8341

Bestyrelsesmedlem: Kaare R. Skou, Møllerjorden 2, 4320 Lejre, Email: kask@newmail.dk. Tlf. 4648 0414, Mobil 2926 0414

Konto: Merkur Bank: konto 8401-1129792

CVR-nr: 0041081686

Folkeuniversitetsnummer: 1525

Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
Ledreborg Slot, Sekretariatet for Nationalpark Skjoldungernes Land
Ledreborg Alle 2A
4320 Lejre

Nyhedsbrev:

Ønsker du at modtage nyhedsbreve fra Folkeuniversitet Skjoldungernes land, kan du tilmelde dig HER.

Salon Felix:

 Salon Felix

Folkeuniversitetets frie franske forum for folkediskussion

(Salonen er fortsat under opbygning, men bare vent!)

Medborgerhuset Domus Felix i Lejre er igennem en lang årrække blevet drevet som kulturhus af en forening af frivillige borgere. De har nu i husets tagetage indrettet en intim fransk salon med dybe møbler og lave borde, velegnede til diskussion under hyggelige former.

Samtidigt har Folkeuniversitet Skjoldungernes Land savnet muligheden af at kunne arrangere diskussionsaftener om helt aktuelle problemstillinger, og har derfor aftalt at bruge Salon Felix som ramme om dagsaktuelle folkeuniversitetsrelevante emner.

Vi kan af gode grunde ikke her i programmet sige noget om, hvad der vil blive taget op i Salon Felix, og hvornår det vil ske, men vi forventer jævnligt at kunne tilbyde sådanne arrangementer med oplæg og efterfølgende diskussioner i salonen.

Aftenerne vil blive annonceret på vores hjemmeside www.skjoldfolkeuni.dk, og invitationer vil blive sendt ud til alle, der har tilmeldt sig vores nyhedsbrev. Ønsker du at modtage nyhedsbrevet, kan du anføre det i tilknytning til en tilmelding til et af vores arrangementer i programmet for 2022-23, eller du kan skrive til Mogens Petersen, som så vil føje dig til listen over modtagere af vores nyhedsbrev.

Har du ideer til aktuelle emner, og evt. tilhørende oplægsholdere, som du finder egnede for en folkeuniversitetsdiskussion i Salon Felix, kan du kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne i Skjoldfolkeuni (se mailadressser og mobilnumre på vores hjemmeside www.skjoldfolkeuni.dk).

Salon Felix har til huse på førstesalen i medborgerhuset Domus Felix, Bygaden 20, 4320 Lejre.

Hvordan tilmelder man sig?:

Tilmelding til en programserie eller et enkelt arrangement

Tryk på “program” nederst i oversigten til venstre på skærmen. Vælg den programserie eller det arrangement du vil deltage i og tryk på det, så kommer der en detaljeret beskrivelse frem med en tilmeldingsknap nederst på siden.

Vores tilmeldingssystem er desværre ikke indrettet på at kunne håndtere programserier. Men når du i vores programoversigt ser et portræt af en person, vil der altid være tale om et enkeltforedrag. Ser du et andet billede vil der som regel være tale om en beskrivelse af en programserie, der så enten indeholder flere aktiviteter på forskellige datoer, eller omfatter en aktivitet (foredrag, ekskursion ell. andet), der står alene, altså ikke indgår i en serie. I beskrivelsen af en programserie vil den tilhørende tilmelding gælde hele serien. Men der vil altid ved hjælp af links blive henvist til muligheden for i stedet kun at tilmelde sig enkeltaktiviteter under serien.

Fortrydelse og forbehold:

Fortrydelse af tilmelding

Helt frem til 10 dage før det tidspunkt, hvor arrangementet begynder, kan du kan afmelde dig og få din betaling refunderet. Afmeldingen foregår over NEM-tilmeld, idet din tilmeldingsbekræftelse fra NEM-tilmeld indeholder et link, som du kan bruge til at afmelde sig. Har du problemer med det, kan du henvende dig til Christian Fjeldsted Andersen, tlf. 53738341.

Når der er kortere tid end 10 dage til starttidspunktet for aktiviteten, kan afmelding ikke ske uanset årsag (det gælder også ved sygdom).

 

Forbehold for ændringer

Vi forbeholder os retten til ændringer af underviser, undervisningssted samt lokale. Det gælder endvidere også afvikling af udendørs supplerende vandringer  i de tilfælde, hvor ændringer i de sundhedsmæssige betingelser vil gøre det uforsvarligt eller ulovligt.  Sådanne ændringer udløser derfor ikke refundering af betaling. Hvis en underviser aflyser, forsøger vi at finde en vikar eller giver en erstatningstime i forlængelse af forløbet. I så fald refunderer vi ikke betalingen, hverken helt eller delvist. Er det ikke muligt at tilbyde erstatningsundervisning for udgåede aktiviteter, kan sådanne helt bortfalde. I så fald vil deltagerne modtage godtgørelse for de bortfaldne aktiviteter. Er du i tvivl, er du  velkommen til at kontakte Christian Fjeldsted Andersen på tlf. 53738341.

Hvis der ikke er nok tilmeldinger til et hold 10 dage inden starten på aktiviteten, nedlægges holdet, og din betaling refunderes.

Folkeuniversitet Skjoldungernes Land – Principper og programstruktur:

Det nye folkeuniversitet Skjoldungernes Land

Principper og programstruktur

 

”Folkeuniversitet Skjoldungernes Land” er udsprunget af rådet for Nationalpark Skjoldungernes Land, hvis formål er at sikre en bred lokal indflydelse og forankring af nationalparken. Folkeuniversitetet kan på den måde understøtte en fortsat lokal diskussion af nationalparken og dens udvikling, ikke bare gennem tilrettelæggelse af foredragsrækker og kurser, men også ved at udbyde ekskursioner og feltbesøg i og omkring nationalparken.

 

Programserier og enkeltaktiviteter

Vi tror på, at en fast kerne af hold-deltagere i vore rækker af forelæsninger, kurser og ekskursioner skaber den bedste ramme og dialog omkring de emner, der tages op. Det vil bidrage til at aktiviteterne i vores Folkeuniversitet kan sikre en ’bred, lokal indflydelse på og forankring af nationalparken’. Derfor har vi tilrettelagt en ‘dobbelt’ tilmeldingsstrategi, så man både kan tilmelde sig programserier og enkeltaktiviteter.

Den basale tilmelding til vore forelæsningsrækker er knyttet til et antal pladser forbeholdt deltagere, der melder sig til hele aktivitetsrækken. Men derudover vil der også være kapacitet til at kunne tilmelde sig enkelte forelæsninger eller ekskursioner for de, der ikke ønsker eller har mulighed for at deltage i hele forløbet.

Vores tilmeldingssystem er desværre ikke indrettet på at kunne håndtere programserier. Men når du i vores programoversigt ser et portræt af en person, vil der altid være tale om et enkeltforedrag. Ser du et andet billede vil der være tale om et program for en programserie, der så enten indeholder flere aktiviteter på forskellige datoer, eller omfatter en aktivitet (foredrag, ekskursion ell. andet), der står alene, altså ikke indgår i en serie. I beskrivelsen af en programserie vil den tilhørende tilmelding gælde hele serien. Men der vil altid ved hjælp af links blive henvist til muligheden fori stedet kun at tilmelde sig enkeltaktiviteter under serien.

 

ProgramAfholdte foredrag/kurser