Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

Program:

Der er ingen kommende kurser/foredrag i denne komite

Kontaktinfo:

Om folkeuniversitetet

Kontaktoplysninger er anført nederst på siden

Sæsonens arrangementer kan ses under menupunktet ’Program’

 

Folkeuniversitet Skjoldungernes land afholder foredrag, kurser og ekskursioner, der er åbne for alle.

Det er Folkeuniversitetets formål at formidle forskningens resultater og metoder og derved bringe universiteternes viden ud til ’almindelige mennesker’.

Underviserne er universitetsuddannede eller har en særlig kompetence, der kan være teoretisk, men også praktisk funderet. De skal desuden være godkendt af en styrelse for folkeuniversiteterne.

Der forudsættes ingen forkundskaber eller baggrundsviden for at deltage i undervisningen, og der aflægges ingen eksaminer. Det kræver ingen særlige forudsætninger at følge foredrag og andre aktiviteter under Folkeuniversitetet – de er for alle, der har interesse for de emner, vi tilbyder. Undervisningen foregår, så alle kan være med.

Vi samarbejder med Nationalpark Skjoldungernes land og en række foreninger i kommunerne  Lejre, Roskilde og Frederikssund, som nationalparken er tilknyttet. Derigennem søger vi at os en bredere lokal kontaktflade. Der kan derfor løbende ske tilføjelser til kataloget, og vi opfordrer til at følge med her på foreningens hjemmeside samt i den lokale dagspresse og ugeaviserne.

I vores program for efteråret 2022 og foråret 2023, der udsendes i løbet af august 2022, indgår 21 foredragsserier med i alt over 50 foredrag, kurser og ekskursioner i programmet.

Derudover har vi som noget nyt oprettet Salon Felix: Folkeuniversitetets frie franske forum for folkediskussion, der giver os mulighged for at afholde diskussionsaftener om dagsaktuelle folkeuniversitetsrelevante emner under hyggelige former. Emnerne kan vi af gode grunde ikke skrive noget om på forhånd i vores programoversigt. Men hold øje med Salon Felix, som du finder til højre her på hjemmesiden! Du kan få løbende besked om, hvad der foregår ved at tilmelde dig vores nyhedsservice.

Vi byder dig Velkommen til Folkeuniversitetet.

Formand: Jesper Brandt, Ibsgården 76 A, 4000 Roskilde, email: brandt@ruc.dk, Tlf. 2275 6699

Sekretær: Mogens Petersen, Blomstervænget 3, Øm, 4000 Roskilde, email: mp@snegom.com, Tlf. 4012 7280

Kasserer: Kaare R. Skou, Møllerjorden 2, 4320 Lejre, Email: kask@newmail.dk. Tlf. 4648 0414, Mobil 2926 0414

Bestyrelsesmedlem: Christian Fjeldsted Andersen, Rønnens Kvarter 2, Osted, 4320 Lejre, Email: christianfjeldstedandersen@gmail.com, Tlf. 5373 8341

Konto: Merkur Bank: konto 8401-1129792

CVR-nr: 0041081686

Folkeuniversitetsnummer: 1525

Folkeuniversitet Skjoldungernes Land Ledreborg Alle 2A 4320 Lejre

Afholdte foredrag/kurser:

24. januar 2023 Kl. 19:15 Afholdt

AFLYST Fra fuglesang til tekst: Fugle som inspiratorer til prosa og lyrik

Bjarne Bo Jensen
Sted: Roskilde Bibliotek Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
31. januar 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Fra fuglesang til musik: Fugle som inspiratorer til musik

Bjarne Bo Jensen
Sted: Roskilde Bibliotek Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
2. februar 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Foråret 2024: Nationalparker for bæredygtig udvikling

Jesper Brandt, Andreas Aagaard Christensen, Franklin Feyhe, Jørgen Primdahl, Søren Præstholm, Henrik Hauggaard-Nielsen
Sted: Nationalparksekretariatets mødesal Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
2. februar 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Foråret 24: Nationalparkernes historie og dilemmaet mellem biodiversitet, kulturhistorie og bæredygtighed i nationalparker

Jesper Brandt
Sted: Nationalparksekretariatets mødesal Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
14. februar 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Fuglesang og sangskat: Komposition og fuglesang med efterfølgende fællessang.

Ole Hannibal
Sted: Roskilde Bibliotek Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
14. februar 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Fuglesang og fællessang

Ole Hannibal, Lektor i musik
Sted: Roskilde Bibliotek, foredragssalen Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
16. februar 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Foråret 24: Inspiration from Luxembourg: Local Cooperatives and Sustainable Food Production in Protected Areas. Experience from Regional Nature Parks in Luxembourg

Franklin Feyhe
Sted: Nationalparksekretariatets mødesal Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
16. februar 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Foråret 24: Inspiration from Luxembourg? Local Cooperatives and Sustainable Food Production in Protected Areas. Experience from Regional Nature Parks in Luxembourg

Franklin Feyeh, Ph.d in Geography
Sted: Nationalparksekretariatets mødelokale, Ledreborg Allé 2B, 4320 Lejre Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
25. februar 2023 Kl. 10:15 Afholdt

Foråret 24: Mit sted – før mig: Kursus om stedet og det lokale landskabs udvikling

Mette Colding Dahl og Stig Roar Svenningsen
Sted: Roskilde Universitet, Institut for Menneske og Teknologi (IMT), Bygning 02 Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
25. februar 2023 Kl. 10:15 Afholdt

Foråret 24: Mit sted – før mig: To forelæsninger om studiet af stedet og det lokale landskabs udvikling

Mette Colding Dahl og Stig Roar Svenningsen
Sted: Roskilde Universitet, Institut for Menneske og Teknologi (IMT), Bygning 02 Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
25. februar 2023 Kl. 13:00 Afholdt

Foråret 24: Kursusvejledning om kortlægning af den lokale udvikling i et område

Mette Colding Dahl, Forskningsbibliotekar
Sted: Inst. f. Menneske og Teknologi, RUC, Bg. 02 Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
25. februar 2023 Kl. 10:15 Afholdt

Foråret 24: Danmark set fra luften – Det kgl. biblioteks portal for historiske flyfotos. Opbygning og instruktion

Mette Colding Dahl, Forskningsbibliotekar
Sted: Inst. f. Menneske og Teknologi, RUC, Bg. 02 Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
28. februar 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Roskilde fjords klimahistorie fra istid til nutid

Niels Schrøder
Sted: Foredragssalen, Roskilde bibliotek Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
2. marts 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Foråret 24: Samarbejdsdrevne landskabsstrategier. Om tre kommuners samarbejde med lodsejere og lokalsamfund om en strategi for Nørreådalens fremtid

Jørgen Primdahl
Sted: Nationalparksekretariatets mødesal Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
6. marts 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Foråret 24: Byggeriet på Sankt Hans i fortid og fremtid: Fire foredrag

Jan Kurt Rendboe, Jette Møllerhøj, Anne Dorthe Suderbo og Flemming Østergaard Nielsen
Sted: Festsalen, kurhuset, Sankt Hans Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
6. marts 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Foråret 24: Bindesbøls byggestil på Sankt Hans hospitalet og betydningen for de senere bygninger, samt for udviklingen af kommende boliger i området

Jan Kurt Rendboe
Sted: Festsalen, kurhuset, Sankt Hans Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
6. marts 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Foråret 24: Bindesbøls byggestil på Sct. Hans hospital og betydningen for de senere bygninger, samt for udviklingen af kommende boliger i området

Jan Kurt Rendboe, arkitekt
Sted: Festsalen, kurhuset, Sankt Hans Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
7. marts 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Foråret 24: Spotlys på oplysningstiden, Skjoldungernes Land og den globale krise – tre foredrag

Niels Schrøder og Marianne Børch
Sted: Roskilde Bibliotek Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
7. marts 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Foråret 24: Oplysningstiden i Skjoldungernes Land

Niels Schrøder
Sted: Roskilde Bibliotek Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
9. marts 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Foråret 24: Langsigtet udvikling af mere multifunktionelle landbrugslandskaber gennem omfordeling af jordejerskab

Søren Præstholm
Sted: Nationalparksekretariatets mødesal Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
13. marts 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Foråret 24: Psykiatrisk Center Sct. Hans nu og i fremtiden: Bygninger og funktioner

Jette Møllerhøj
Sted: Festsalen, kurhuset, Sankt Hans Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
16. marts 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Foråret 2024: At behandle sin muld bedre: Veje til bæredygtig omstilling af landbruget med udgangspunkt i Conservation Agriculture-principper og den levende jord.

Henrik Hougaard-Nielsen
Sted: Nationalparksekretariatets mødesal Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
20. marts 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Foråret 24: Rigmandsvillaerne på Sct. Hans: Historie og fremtid

Anne Dorthe Suderbo
Sted: Festsalen, kurhuset, Sankt Hans Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
22. marts 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Foråret 24: Oplysningstidens menneskesyn

Marianne Børch
Sted: Roskilde Bibliotek Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
27. marts 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Foråret 24: Gartnerhuset i Sankt Hans have: Historisk model for et fremtidigt bæredygtigt byggeri?

Flemming Østergaard Nielsen
Sted: Festsalen, kurhuset, Sankt Hans Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
27. marts 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Foråret 24: Gartnerhuset i Sankt Hans Have. Historisk model for et fremtidigt bæredygtigt jordbyggeri?

Flemming Østergaard Nielsen, Arkitekt
Sted: Festsalen, kurhuset, Sankt Hans Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
29. marts 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Foråret 24: Oplysningstidens sprogsyn

Marianne Børch
Sted: Roskilde Bibliotek Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
26. april 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Beowulf i Skjoldungernes land: Et foredrag og en ekskursion

Christian Kronow
Sted: Lejre Museum Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
26. april 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Beowulf – Lejres glemte verdensstjerne med de mange navne

Christian Kronow
Sted: Lejre Museum Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
29. april 2023 Kl. 14:00 Afholdt

Kan Beowulf kvadet og Hrolf Krakes Sagas beskrivelse af historien om Beowulf genfindes i Lejres landskab?

Christian Kronow
Sted: Parkeringspladsen udenfor Lejre museum Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
2. maj 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Aflyst: Kurdisk kvindekamp i Mellemøsten: 2 foredrag

Mustafa Kemal Topal
Sted: Roskilde Bibliotek Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
2. maj 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Aflyst: Kurdiske kvinders liv i de kurdiske bjerges natur

Mustafa Kemal Topal
Sted: Roskilde Bibliotek Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
9. maj 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Kulturplanter og ukrudt i Skjoldungernes land: Lær dem at kende, hør deres historie og hvordan de er kommet hertil – på 4 kursusgange

Thure Hauser
Sted: Lejre museum, Tadre Mølle og Sagnlandet Lejre Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
9. maj 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Dyrkede planter og deres historie

Thure Hauser
Sted: Lejre Museum Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
13. maj 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Dyrkede planter og ukrudt i Skjoldungernes land: Tur til Tadre Mølle

Thure Hauser
Sted: Parkeringspladsen ved Tadre Mølle Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
23. maj 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Aflyst: Demokrati og kvindefrigørelse i NØ-Syrien

Mustafa Kemal Topal
Sted: Roskilde Bibliotek Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
25. maj 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Fra opvækst i en flygtningelejr i Libanon til lokalpolitiker i Fredensborg Kommune


Sted: Roskilde Oplysningsforbund, Kildegården 6, 1, 4000 Roskilde Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land Flere datoer
25. maj 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Integration og mobilisering af flygtninge fra Mellemøsten – to foredrag

Susan Daoud og Anne Sofie Schøtt
Sted: Roskilde Oplysnings Forbund Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
25. maj 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Fra opvækst i en flygtningelejr i Libanon til lokalpolitiker i Fredensborg Kommune

Suzan Daoud
Sted: Roskilde Oplysnings Forbund Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
1. juni 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Kurdisk mobilisering i Danmark. Når krig og konflikt i hjemlandet skaber politisk engagement.

Anne Sofie Schøtt
Sted: Roskilde Oplysnings Forbund Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
1. juni 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Kurdisk mobilisering i Danmark. Når krig og konflikt i hjemlandet skaber politisk engagement.

Anne Sofie Schøtt, Adjunkt ved forsvarsakademiet
Sted: Roskilde Oplysningsforbund, lokale 101, Kildegården 6, 1. sal, 4000 Roskilde Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
3. juni 2023 Kl. 14:17 Afholdt

Christiania set med nationalparklovens briller

Peter Skriver
Sted: Hovedindgangen til Christiania Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
6. juni 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Ukrudtet og dets historie

Thure Hauser
Sted: Lejre Museum Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
10. juni 2023 Kl. 19:15 Afholdt

Dyrkede planter og ukrudt i Skjoldungernes land: Tur til Sagnlandet Lejre

Thure Hauser
Sted: Sagnlandet Lejre Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
25. oktober 2023 Kl. 19:15 Aflyst

Kort som slægthistoriske kilder

Mette Colding Dahl, Forskningsbibliotekar
Sted: Roskilde bibliotek Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
1. november 2023 Kl. 19:15 Aflyst

Dansk Folkemindesamlings arkiver og et personalhistorisk indblik i 1800-tallets kogebogsforfatterinder

Caroline Nyvang, Cand.mag i historie, ph.d.
Sted: Roskilde bibliotek Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
8. november 2023 Kl. 19:15 Aflyst

Afrika viser nye veje i kampen mod biodiversitetskrisen

Stig Jensen, Lekor ved Center for Afrikastudier, K.U.
Sted: Galleri Under Kstanjen, Kisserup Arrangør: Folkeuniversitet Skjoldungernes Land