Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

Kontakt:

Om folkeuniversitetet

Folkeuniversitet Skjoldungernes land afholder foredrag, kurser og ekskursioner, der er åbne for alle. Sæsonens arrangementer kan ses under menupunktet ’Program’.

Det er Folkeuniversitetets formål at formidle forskningens resultater og metoder og derved bringe universiteternes viden ud til ’almindelige mennesker’.

Underviserne er universitetsuddannede eller har en særlig kompetence, der kan være teoretisk, men også praktisk funderet. De skal desuden være godkendt af en styrelse for folkeuniversiteterne.

Der forudsættes ingen forkundskaber eller baggrundsviden for at deltage i undervisningen, og der aflægges ingen eksaminer. Det kræver ingen særlige forudsætninger at følge foredrag og andre aktiviteter under Folkeuniversitetet – de er for alle, der har interesse for de emner, vi tilbyder. Undervisningen foregår, så alle kan være med.

Vi samarbejder med Nationalpark Skjoldungernes land og en række foreninger i kommunerne  Lejre, Roskilde og Frederikssund, som nationalparken er tilknyttet. Derigennem sikrer vi os en bredere lokal kontaktflade. Der kan derfor løbende ske tilføjelser til kataloget, og vi opfordrer til at følge med her på foreningens hjemmeside samt i den lokale dagspresse og ugeaviserne.

Vi byder Velkommen til Folkeuniversitetet.

 

Formand: Jesper Brandt, Ibsgården 76 A, 4000 Roskilde, email: brandt@ruc.dk, Tlf. 2275 6699

Sekretær: Mogens Petersen, Blomstervænget 3, Øm, 4000 Roskilde, email: mp@snegom.com, Tlf. 4012 7280

Kasserer: Christian Fjeldsted Andersen, Rønnens Kvarter 2, Osted, 4320 Lejre, Email: christianfjeldstedandersen@gmail.com, Tlf. 5373 8341

 

Konto: Merkur Bank: konto 8401-1129792

CVR-nr: 0041081686

Folkeuniversitetsnummer: 1525

Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
Ledreborg Slot, Sekretariatet for Nationalpark Skjoldungernes Land
Ledreborg Alle 2A
4320 Lejre

Hvordan tackler vi Corona-risikoen?:

HVORDAN TACKLER VI CORONA-RISIKOEN?

Corona-krisen forhindrede folkeuniversitetsafdelingens opstart i foråret 2020.  Men nu går vi i gang her i september. Det sker med klare Corona-begrænsninger. Vi vil ikke lade os nøje med blot at henvise til de regler, der er vedtaget politisk efter samråd med sundhedsmyndighederne. Vi vil gå med livrem og seler.

Vi vil løbende forholde os til de reelle risici gennem en så forsigtig planlægning og gennemførelse af vore arrangementer som overhovedet muligt. Selv under forudsætning af, at der ikke sker en yderligere opblussen af pandemien i efteråret, ønsker vi således ikke at gennemføre andet end udendørs arrangementer frem til slutningen af oktober. Indendørs forelæsninger starter altså først efter efterårsferien.

Under forudsætning af, at smittetrykket i Danmark fortsat holdes så lavt, så det vil være ansvarligt at afholde indendørs arrangementer, vil vi planlægge et begrænset antal indendørs foredrag, der vil blive afviklet med en afstand på mindst 2 meter mellem tilhørerpladserne – udover de retningslinjer, der er angivet fra kulturministeriet d. 27. maj – f.eks. med minimum 4 mpr. person indendørs.

På de udendørs ture vil deltagerantallet blive begrænset ud fra en konkret vurdering af rute og formidlingslokaliteter, idet turene vil blive tilrettelagt, så det overalt vil være muligt at deltage (og høre oplæggene!) med en afstand på mindst 2 meter mellem deltagerne. Det vil desuden blive opfattet som helt naturligt at færdes med mundbind, hvis man ønsker det. Mundbind vil kunne købes af arrangørerne ved starten af hvert arrangement.

Seriepjecer for sæsonen 2020/21:

NÆSTE ÅRS PROGRAM OG SERIEPJECERNE

For næste sæson 2020/21 er programmet nu klar. Det kan du se under fanen “Program”.

Programmet omfatter både enkeltaktiviteter og serier af aktiviteter.  Man kan som regel tilmelde sig både de enkelte aktiviteter og en serie af aktiviteter. Ved at tilmelde sig en serie, vil man oftest kunne få en rabat i forhold til prisen ved at tilmelde sig de enkelte aktiviteter. Vi har derfor, ud over præsentationerne i programmet, også udarbejdet nogle 2- eller 4-siders “seriepjecer”, der noget mere indgående beskriver vores aktiviteter indenfor den serie, de indgår i, og samtidigt også kort præsenterer vores samlede program. Seriepjecerne kan downloades ved at klikke på pjecernes titler nedenfor:

Programserier for efteråret 2020 og foråret 2021:

Kirkegårdsmiljøer i Nationalpark Skjoldungernes land: Tre søndage 27. september – 1. november 2020

Martin A. Hansen i Skjoldungernes landskab: Lørdag d. 7 november 2020 og lørdag d. 8 maj 2021

Hesteofringen før og efter – heldagstur fra Roskilde. Lørdag d. 30. januar 2021

Traditionel dans og musik på Roskilde/Lejre-egnenTre mandage: 22. februar, 8. og 22. marts 2021

Sct. Hans områdets historie, natur og fremtid. Seks onsdage 17. marts – 28. april 2021

Genforeningen, påskekrisen og folkenes selvbestemmelsesret: Mandag d. 29. marts 2021

Forårets komme i Nationalpark Skjoldungernes Land: Seks tirsdage 13. april – 18. maj 2021

Vandrende diskussioner om skovenes fremtid: Tre søndage 19. sept.  – 17. oktober 2021 + seks tur-arr.

Folkeuniversitet Skjoldungernes Land:

Det nye folkeuniversitet Skjoldungernes Land

 

”Folkeuniversitet Skjoldungernes Land” er udsprunget af rådet for Nationalpark Skjoldungernes Land, hvis formål er at sikre en bred lokal indflydelse og forankring af nationalparken. Folkeuniversitetet kan på den måde understøtte en fortsat lokal diskussion af nationalparken og dens udvikling, ikke bare gennem tilrettelæggelse af foredragsrækker og kurser, men også ved at udbyde ekskursioner og feltbesøg i og omkring nationalparken.

Vi tror på, at en fast kerne af hold-deltagere i vore rækker af forelæsninger, kurser og ekskursioner skaber den bedste ramme og dialog omkring de emner, der tages op. Det vil bidrage til at aktiviteterne i vores Folkeuniversitet kan sikre en ’bred, lokal indflydelse på og forankring af nationalparken’. Derfor har vi tilrettelagt en ‘dobbelt’ tilmeldingsstrategi, så den basale tilmelding til vore forelæsningsrækker er knyttet til et antal pladser forbeholdt deltagere, der melder sig til hele aktivitetsrækken. Men derudover vil der være varierende ekstra kapacitet til at kunne tilmelde sig enkelte forelæsninger eller ekskursioner for de, der ikke ønsker eller har mulighed for at deltage i hele forløbet.

 

 

ProgramAfholdte foredrag/kurser