Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

Kontakt:

Alle vore tidligere aktiviteter i foråret 2021 er udskudt til efter 1. september 2021, som det fremgår af dette program 

Om folkeuniversitetet

Folkeuniversitet Skjoldungernes land afholder foredrag, kurser og ekskursioner, der er åbne for alle. Sæsonens arrangementer kan ses under menupunktet ’Program’. På grund af Covid-19-pandemien har det dog været nødvendigt at udskyde starten af vores aktiviteter. For foråret 2021 har vi foreløbigt udskudt alle aktiviteter til efter 1. marts. Eventuelle yderligere udskydelse vil blive offentliggjort her på siden, og eventuelle tilmeldte vil desuden straks få besked. De vil kunne vælge imellem at acceptere det senere tidspunkt eller at få betalt hele beløbet tilbage.

Det er Folkeuniversitetets formål at formidle forskningens resultater og metoder og derved bringe universiteternes viden ud til ’almindelige mennesker’.

Underviserne er universitetsuddannede eller har en særlig kompetence, der kan være teoretisk, men også praktisk funderet. De skal desuden være godkendt af en styrelse for folkeuniversiteterne.

Der forudsættes ingen forkundskaber eller baggrundsviden for at deltage i undervisningen, og der aflægges ingen eksaminer. Det kræver ingen særlige forudsætninger at følge foredrag og andre aktiviteter under Folkeuniversitetet – de er for alle, der har interesse for de emner, vi tilbyder. Undervisningen foregår, så alle kan være med.

Vi samarbejder med Nationalpark Skjoldungernes land og en række foreninger i kommunerne  Lejre, Roskilde og Frederikssund, som nationalparken er tilknyttet. Derigennem sikrer vi os en bredere lokal kontaktflade. Der kan derfor løbende ske tilføjelser til kataloget, og vi opfordrer til at følge med her på foreningens hjemmeside samt i den lokale dagspresse og ugeaviserne.

Vi byder Velkommen til Folkeuniversitetet.

Formand: Jesper Brandt, Ibsgården 76 A, 4000 Roskilde, email: brandt@ruc.dk, Tlf. 2275 6699

Sekretær: Mogens Petersen, Blomstervænget 3, Øm, 4000 Roskilde, email: mp@snegom.com, Tlf. 4012 7280

Kasserer: Christian Fjeldsted Andersen, Rønnens Kvarter 2, Osted, 4320 Lejre, Email: christianfjeldstedandersen@gmail.com, Tlf. 5373 8341

Konto: Merkur Bank: konto 8401-1129792

CVR-nr: 0041081686

Folkeuniversitetsnummer: 1525

Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
Ledreborg Slot, Sekretariatet for Nationalpark Skjoldungernes Land
Ledreborg Alle 2A
4320 Lejre

Heldagsture for seniorer til kulturstrøget i Roskilde:

FOLKEUNIVERSITETET

SKJOLDUNGERNES

LAND

Folkeuniversitetet tilbyder i oktober tre heldagsture for seniorer og ældre, der er bosiddende i Frederiksund, Lejre og Roskilde Kommuner.

Turen går til centrum af Roskilde, hvor du sammen med andre mennesker går tur på Kulturstrøget, og undervejs skal du se og høre fortællinger om de kunstudsmykninger i de offentlige rum, der findes langs dette strøg. Vi skal også gå gennem de offentlige haver, og gå over de mange små torve og pladser, der ligger på strøget.

På turen besøger vi Roskilde Domkirke, hvor vi hører om to udvalgte kapeller. Og undervejs skal vi have en lille servering i Roskilde Museums Café. Det hele er ganske gratis, da turen betales af en økonomisk pulje fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Du skal kunne gå de ca. 2 km, som turen strækker sig over, og vi går i et roligt tempo. Da meget af turen foregår udendørs, skal din påklædning være efter vejrudsigten og du skal have gode sko på. Turen kræver ikke at du har kendskab til kunst.

De tre heldagsture finder sted således:

onsdag den 6. oktober (fortrinsvis) for borgere bosiddende i Lejre Kommune (NB: Overtegnet!)

onsdag den 13. oktober (fortrinsvis) for borgere bosiddende i Frederikssund Kommune (NB: Overtegnet!)

onsdag den 20. oktober (fortrinsvis) for borgere bosiddende i Roskilde Kommune

På turene den 6. oktober og 13. oktober tilbydes transport i turistbus.

Der er plads til 25 deltagere på hver tur, og tilmeldingen sker efter ”først-til-mølle-princippet”.

Du skal sende en e-mail til: mp@snegom.com Her skal du skrive din navn og også gerne din egen e-mail, hvis du har en sådan. Du skal ikke oplyse din adresse eller din alder. Du kan også ringe til mobil 4012 7280.

Turen arrangeres af Folkeuniversitet Skjoldungernes Land, og turens guide er Mogens Petersen, der giver yderligere oplysninger om turen på tlf. 4012 7280 eller ved at sender dit spørgsmål til  mp@snegom.com

 

 

 

Tilmelding:

Tilmelding til en serie eller et enkelt arrangement

Tryk på “program”. Vælg den serie eller det arrangement du vil deltage i og tryk på det, så kommer der en detaljeret beskrivelse frem med en tilmeldingsknap nederst på siden.

Fortrydelse og forbehold:

Fortrydelse af tilmelding

Helt frem til 10 dage før det tidspunkt, hvor arrangementet begynder, kan du kan afmelde dig og få din betaling refunderet. Afmeldingen foregår over NEM-tilmeld, idet din tilmeldingsbekræftelse fra NEM-tilmeld indeholder et link, som du kan bruge til at afmelde sig. Har du problemer med det, kan du henvende dig til Christian Fjeldsted Andersen, tlf. 53738341.

Når der er kortere tid end 10 dage til starttidspunktet for aktiviteten, kan afmelding ikke ske uanset årsag (det gælder også ved sygdom).

 

Forbehold for ændringer

Vi forbeholder os retten til ændringer af underviser, undervisningssted samt lokale. Det gælder endvidere også afvikling af udendørs supplerende vandringer  i de tilfælde, hvor ændringer i de sundhedsmæssige betingelser vil gøre det uforsvarligt eller ulovligt.  Sådanne ændringer udløser derfor ikke refundering af betaling. Hvis en underviser aflyser, forsøger vi at finde en vikar eller giver en erstatningstime i forlængelse af forløbet. I så fald refunderer vi ikke betalingen, hverken helt eller delvist. Er det ikke muligt at tilbyde erstatningsundervisning for udgåede aktiviteter, kan sådanne helt bortfalde. I så fald vil deltagerne modtage godtgørelse for de bortfaldne aktiviteter. Er du i tvivl, er du  velkommen til at kontakte Christian Fjeldsted Andersen på tlf. 53738341.

Hvis der ikke er nok tilmeldinger til et hold 10 dage inden starten på aktiviteten, nedlægges holdet, og din betaling refunderes.

Folkeuniversitet Skjoldungernes Land:

Det nye folkeuniversitet Skjoldungernes Land

 

”Folkeuniversitet Skjoldungernes Land” er udsprunget af rådet for Nationalpark Skjoldungernes Land, hvis formål er at sikre en bred lokal indflydelse og forankring af nationalparken. Folkeuniversitetet kan på den måde understøtte en fortsat lokal diskussion af nationalparken og dens udvikling, ikke bare gennem tilrettelæggelse af foredragsrækker og kurser, men også ved at udbyde ekskursioner og feltbesøg i og omkring nationalparken.

Vi tror på, at en fast kerne af hold-deltagere i vore rækker af forelæsninger, kurser og ekskursioner skaber den bedste ramme og dialog omkring de emner, der tages op. Det vil bidrage til at aktiviteterne i vores Folkeuniversitet kan sikre en ’bred, lokal indflydelse på og forankring af nationalparken’. Derfor har vi tilrettelagt en ‘dobbelt’ tilmeldingsstrategi, så den basale tilmelding til vore forelæsningsrækker er knyttet til et antal pladser forbeholdt deltagere, der melder sig til hele aktivitetsrækken. Men derudover vil der være varierende ekstra kapacitet til at kunne tilmelde sig enkelte forelæsninger eller ekskursioner for de, der ikke ønsker eller har mulighed for at deltage i hele forløbet.

 

 

ProgramAfholdte foredrag/kurser