Foråret 24: Spotlys på oplysningstiden, Skjoldungernes Land og den globale krise – tre foredrag

Niels Schrøder og Marianne Børch
7. marts 2023 Kl. 19:15 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

Skjoldundernes Land forbindes oftest med vikingetiden. Men også oplysningstiden har efterladt mange spor i området. Primært fordi oplysningstidens ”førstemand” i Danmark – J. L. Holstein – skabte grevskabet Ledreborg og brugte dette til at demonstrere hvordan videnskab, planlægning og teknik kunne anvendes. Han var Københavns Universitets kansler, og med til at stifte Videnskabernes Selskab i 1842. Han var længe selskabets præsident, ligesom møderne foregik i hans hus. En af de første vigtige beslutninger, som selskabet traf, var, at dets skrifter skulle udgives på dansk. Det støttede Holstein helhjertet, hvilket er bemærkelsesværdigt, da han var tyskfødt, men i tidens løb var kommet til at føle sig som dansk.

Det burde derfor være muligt at gøre oplysningstidens ideer og resultater tilgængelige for et større publikum – med udgangspunkt i Nationalpark Skjoldungernes Land, der jo har sekretariat på Ledreborg.

Men hvad er – eller var – Oplysningstiden egentlig? – Og hvordan hjælper viden om Oplysningstiden os til at se konstruktivt på fremtiden – ikke mindst under den pågående globale krise?

Vi lever i en tid, der stiller spørgsmålstegn ved værdier og handlingsstrategier, der har dannet grundlag for de sidste 3-400 års udvikling: Tanken om fremskridt vendes til skyldfølelse over udnyttelse af naturens resurser og nedbrydelse af fremmede kulturers frodighed. Kolonialismen havde bragt rigdom og luksus til den vestlige verden, givet velstand og dannelse til brede sociale lag og således banet vejen for en demokratisk styreform; men i dag fremhæves de skamfuldt undertrykkende og fantasiløst grådige sider ved denne proces. Videnskaben udfolder sig med stadigt større vidundere, men disses virkning når sjældent ud til de ringest stillede, og videnskaben kan åbenlyst misbruges såvel som bruges. Demokratiet – den ’mindst ringe’ styreform – synes næppe at kunne praktiseres i sammenhæng med en medieverden, hvor fake news vinder lige så stor udbredelse som påviselige data, og alternative styreformer – diktatur og pøbelvælde – synes paradoksalt at gå hånd i hånd og bidrage til den globale nedtur bl.a. i forhold til klimakatastrofen.

Hvad er det ved den stolte Oplysningstid, som tillader de nye brudlinjer og forskydninger i vores verden at bryde igennem? Svaret er, at den krise, der nu pågår, ikke står i modsætning til Oplysningstidens principper, men udspringer af dem. Krisens mulighed har altid ligget latent i de store og stolte sandheder og den praksis, som skabte velstand og fremskridt.

 

Tirsdag d. 7. marts 2023, kl. 19.15-21.00. Niels Schrøder: Oplysningstiden i Skjoldungernes Land

(NB! Foredrag er flyttet fra onsdag d. 15. marts til tirsdag d. 7. marts!)

Foredragsserien starter med en gennemgang v/Niels Schrøder af de lokaliteter i området omkring Ledreborg, hvor der stadig er spor efter oplysningstidens aktiviteter. En række af de filosoffer, videnskabsmænd og teknikere, der mellem 1950 og 1800 arbejdede i området vil blive omtalt, bl.a. Erik Pontoppidan, Johannes Peder Anchersen, C. G. Kratzenstein, Thomas Bugge, Knud Andresen Bedenberg, Christofpher Stockfleth, Casper Wessel og Henrik Steffens.

 

Onsdag d. 22. marts 2023, kl. 19.15 – 21.00:Marianne Børch: Oplysningstidens menneskesyn

Vor egen tid påvises at være i krise som konsekvens af Oplysningstidens radikale nybrud i definitionen af menneskets natur, af menneskets tilgang til sand viden, og af menneskets krop som afgrænsende bolig for identiteten og dog sekundær for identitets-skabelsen.

 

Onsdag d. 29. marts 2023, kl. 19.15 – 21.00: Marianne Børch: Oplysningstidens sprogsyn

Oplysningstiden vælter sig i ord og formidlingsmetoder (de store museer og encyklopædier stammer herfra). Samtidig føles sproget som en forræderisk og upræcis bærer af videnskabelig sandhed: Sproget fortæller historier, fremkalder billeder, undviger det rationelle, matematiske og målbare. Nutidens reaktion på det snævre sprogsyn giver sig i dag udslag dels i den vældige bølge af fantasy (Tolkien, Rowling, Pullman mm), dels i medieverdenens kaotiske kamp for at indfange og formidle sande data overfor fake news.

 

Pris: 280 kr. for alle tre foredrag. Tilmelding nederst på siden. Du kan i stedet tilmelde dig foredragene enkeltvis for 120 kr. pr. stk. For nærmere information og tilmelding, klik på foredragenes titel ovenfor.

For nærmere information om foredragene om Oplysningstiden, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, mobil 2275 6699.

 

Om foredragsholderne:


Niels Schrøder
 er Docent emeritus indenfor geologi og hydrogeologi ved Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet. Han har udover forskning i Roskildeområdets hydrogeologi og klimahistorie været leder af en række hydrogeologiske og klimahistoriske forskningsprojekter i Afrika, Mellemøsten, Rusland og Norden.

Marianne Børch er Dr.Phil. og Professor Emeritus. Hendes speciale er engelsk middelalder- og renæssancelitteratur, og i en længere årrække var hun professor ved engelskstudiet ved SDU. Hun har i stigende grad fokuseret på de kræfter, der førte til det store paradigmeskift, vi kalder Oplysningstiden, ligesom hun interesserer sig for efterdønningerne af det store skift i vor egen tid, som bl.a. giver sig udslag i den moderne fantasy-bølge.

Pris: 280 kr.
https://skjoldfolkeuni.nemtilmeld.dk/107/
Sted: Roskilde Bibliotek