Holstebro Folkeuniversitet

Kontakt:

E-mail: lp@ucholstebro.dk
Tlf.: 9912 2486
Web: holstebrofolkeuniversitet.dk
Kontaktperson: Laila Poulsgaard

Følg Holstebro Folkeuniversitet på facebook


Holstebro Folkeuniversitet samarbejder med foreninger og institutioner i Holstebro, Struer og Lemvig Kommune med henblik på at skabe et bredt og varieret tilbud med baggrund i den kulturelle og videnskabelige grøde, der i forvejen er i området

Formålet med Folkeuniversitetet er:

 • At gennemføre folkelig universitetsundervisning i form af forelæsninger, forelæsningsrækker og kurser.
 • At sprede oplysning om og forståelse for forskningens metoder og resultater.
 • At være bindeled mellem videnskaben, kunsten og samfundet.

Alle folkeuniversitets forelæsninger, foredrag og kurser er åbne for alle.

Komitéen består af:

 • Formand Bo Boysen – kontakt: boysen_dall@dadlnet.dk
 • Pensioneret skolechef Arvid Lisbjerg (næstformand)
 • Laila Poulsgaard – UCH – (kasserer)
 • Pensioneret direktør UCH Svend Ørgaard (sekretær)
 • Forretningsfører Aksel Refling Nielsen
 • Pensioneret seminarielektor Anders Bech
 • Direktør UCH Ann Østergaard
 • Direktør Videncenter for fødevareudvikling Dorte Storper
 • Konstitueret rektor Peter Damgaard Lunde
 • Pensioneret læge Helge Landsted
 • Biblioteks- og Fritidschef Henrik Schou Zacho
 • Forstander VUC Gert Sander Jensen
 • Museumsdirektør Ingeborg Svenning
 • Formidler Jens Erik Villadsen
 • Uddannelseschef Erhvervsakademi MidtVest Lotte Møller Larsen
 • Biblioteksleder på VIA Bibliotekerne Marianne Pedersen
Holstebro Folkeuniversitet
Døesvej 70-76
7500 Holstebro

Program

Der er ikke indsat nogen kurser for


Afholdte foredrag/kurser