Næstved Folkeuniversitet

Kontakt:

Formand: Torben Albret Kristensen
Enghavevej 16, 4700 Næstved

Tlf. 20 28 76 11
Mail: torbenalbret@gmail.com

Kasserer: Kirsten Ærø, mail: kirsten@naestvedaftenskole.dk
Sekretær:

Næstved Folkeuniversitet
4700 Næstved

Indkaldelse til generalforsamling:

Indkaldelse til generalforsamling
Onsdag den 3. april klokken 19.00
Lokale 1, Teatergade 4 (indgang fra gården), 4700 Næstved

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
På valg er:
Marianne Olsen
Bodil Heiede
Kirsten Ærø
Suppleanter:
Inger Søderdahl
Erni Thomsen
5. Indkommende forslag
6. Drøftelse af fremtidige aktiviteter.
7. Evt.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden til Komitemøde: