Foråret 24: Byggeriet på Sankt Hans i fortid og fremtid: Fire foredrag

Jan Kurt Rendboe, Jette Møllerhøj, Anne Dorthe Suderbo og Flemming Østergaard Nielsen
6. marts 2023 Kl. 19:15 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

For nationalpark Skjoldungernes Land indeholder Sankt Hans området næsten essensen af de kvaliteter som nationalparken kan opvise. Beliggende inderst i Roskilde Fjord på kanten af land og vand indeholder det nogle af parkens smukkeste og mest varierede naturområder og formår derudover samtidigt at fremstå som et sammenhængende kulturlandskab, der strækker sig tilbage til middelalderen og som især gennem de sidste 200 år fortsat har formået at tilpasse sig det naturlige landskab på en måde vi ellers fjældent har oplevet.

Det forpligter Roskilde kommune, der i år har opkøbet en del af Sankt Hans området med henblik på at udvikle det ikke blot til et nyt boligområde, men også til ’hele Roskildes baghave’, som borgmester Tomas Breddam har udtrykt det.

Derfor vil Folkeuniversitet Skjoldungernes land løbende tage forskellige emner op omkring Sankt Hans områdets historie og udvikling.

I det kommende år vil vi især beskæftige os med bebyggelsestraditionen i Sankt Hans området, og de funktioner, der har knyttet sig til byggeriet. Til næste år vil vi tage områdets landskabshistorie op, da den indeholder et utal af spændende kulturhistoriske, men også naturforvaltningsmæssige problemstillinger.

Vi lægger vægt på også at få belyst den fortsatte betydning og udvikling af Psykiatrisk Center Sct. Hans, for at understrege, at områdets tradition for at tilgodese landskabets positive og helende funktioner for menneskenes trivsel fortsat er vigtig for udviklingen af området.

 

Mandag d. 6. marts 2023, kl. 19.15 – 21.00: Jan Kurt Rendboe: Bindesbøls byggestil på Sct. Hans hospitalet og betydningen for de senere bygninger, samt for udviklingen af kommende boliger i området

Arkitekters opfattelse af bygningers indpasning i landskabet og dets betydning for menneskers trivsel, har haft varig betydning ikke mindst for udviklingen af vore psykiatriske hospitaler, siden Gottlieb Bindesbøll udformede sit oplæg til Kurhuset og dets placering i Sankt Hans området. Foredraget vil beskrive, hvordan denne tradition er blevet videreført op gennem tiden og nu indgår i videreudviklingen af Sant Hans området som en ny bydel og baghave for Roskilde.

 

Mandag d. 13. marts 2023, kl. 19.15 – 21.00: Jette Møllerhøj: Psykiatrisk Center Sct. Hans nu og i fremtiden: Bygninger og funktioner

Psykiatrisk Center Sct. Hans huser stadigt to store afdelinger i Roskilde, som fortsat kommer til at præge Sankt Hans området: En afdeling for dobbeltdiagnoser (psykisk sygdom og rusmiddelproblemer) og en helt nyopført afdeling for retspsykiatri. Afdelingernes arbejde med pleje, behandling og rehabilitering af patienterne vil blive præsenteret.

 

Mandag d. 20. marts 2023, kl. 19.15 – 21.00: Anne Dorthe Suderbo: Rigmandsvillaerne på Sankt Hans. Historie og fremtid

Der blev i begyndelsen af 1900-tallet opført rigmandsvillaer på Sct. Hans hospital på betingelse af, at husene blev testamenteret til hospitalet, når patienten, der boede der døde. Vi hører om baggrunden, forplejningen og livet i disse huse, og hvad de siden er blevet brugt til.

 

Mandag d. 27. marts 2023, kl. 19.15 – 21.00: Flemming Østergaard Nielsen: Gartnerhuset i Sankt Hans have: Historisk model for et fremtidigt bæredygtigt jordbyggeri?

Gartnerhuset på Sct. Hans fra 1815 er opført af stampet lerjord – en nødvendig nyskabelse på den tid. Siden er ideen taget op, når der har været ressource- og energimangel. I dag er det mere nødvendigt end nogen sinde. Perspektiverne for byggeri med lerjord vil blive præsenteret.

 

Pris for alle fire foredrag: 380 kr. Tilmelding nedenfor. Du kan i stedet tilmelde dig hvert af foredragene for 120 kr. stykket. For nærmere information og tilmelding, klik på de enkelte foredrags titel ovenfor.

 

For nærmere information om serien Nationalparker for bæredygtig udvikling, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, eller Mobil 2275 6699

Pris: 380 kr.
https://skjoldfolkeuni.nemtilmeld.dk/120/
Sted: Festsalen, kurhuset, Sankt Hans