Foråret 24: Rigmandsvillaerne på Sct. Hans: Historie og fremtid

Anne Dorthe Suderbo
20. marts 2023 Kl. 19:15 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

 

Villa d’Este

De to bygninger – Villa d’Este og Heymanns hus – fra begyndelsen af 1900-tallet fortæller en ganske særlig historie om individuel pleje af patienter på Sct. Hans Hospital. Vi skal høre om baggrunden for bygningerne, om forplejningsklasser, anvendelsen af bygningerne og om mennesker som færdedes i husene. I 2022 blev Vesthospitalet – med Villa d’Este – solgt til Roskilde Kommune. Vi ser kort på, hvilken betydning det får for begge bygninger.

Heymanns hus

 

Om foredragsholderen:

Anne Dorthe Suderbo er cand.mag. i historie og informatik og er knyttet til Psykiatrisk Center Sct. Hans som museumskonsulent. I en årrække har arbejdet blandt andet bestået i udstillingsaktivitet og formidling, samt koordinering af omvisninger i Sct. Hans Hospitals Museum. Sidder i redaktionen af Dansk Medicinsk-historisk Årbog.

 

 

 

 

Pris: 120 kr. Tilmelding nedenfor. Du kan i stedet vælge at tilmelde dig alle 4 foredrag i serien Byggeskik og byggefunktioner i Sankt Hans området for 380 kr. Så sparer du 100 kr. For tilmelding og nærmere information se HER.

For nærmere information om serien Nationalparker for bæredygtig udvikling, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, eller Mobil 2275 6699.

Pris: 120 kr.
https://skjoldfolkeuni.nemtilmeld.dk/123/
Sted: Festsalen, kurhuset, Sankt Hans