Satser, takster og rejseregler

KOMITEAFGIFT pr. 1. oktober 2022

Komiteafgift foredrag (FO) for 1 dobbelttime: kr. 1.722,00

Komiteafgift kursus (UK) for 1 dobbelttime: kr. 1.135,00

FORELÆSERHONORAR  pr. 1. oktober 2022

FO: Kr. 1.989,29 + 12,5 % feriegodtgørelse (248,66 kr.) = kr. 2.243,68 

UK: Kr. 1.242,93 + 12,5 % feriegodtgørelse (155,36 kr.) = kr. 1.402,43

SKATTETRÆK: Vi henter oplysningerne om skatteprocent direkte fra SKAT. Der betales i A-skat af honoraret med mindre andet skrives i forelæserrapporten.

FORELÆSERRAPPORT: Umiddelbart efter undervisningens afslutning skal forelæserrapporten udfyldes og returneres til Komitestyrelsen. Husk at angive mailadresse tydeligt, så lønseddel kan fremsendes. Forelæseren vil herefter i løbet af ca. 14 dage modtage honorar. Krav på honorar bortfalder, såfremt forelæserrapporten ikke er indsendt inden udgangen af januar kalenderåret efter afholdelsen af forelæsningen.

UDBETALING AF LØN: Kan ske via bank/sparekasse. Reg. og kontonummer bedes anført med læselige tal på forelæserrapporten. Lønsedlen sendes via Dan-løn til e-boks.

AFLYSNING: I tilfælde af aflysning fra komiteens side mindre end 10 dage før undervisningens start, kan der udbetales ½ times honorar, med mindre andet er aftalt. Aflyser forelæseren udbetales ikke honorar.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet på kontor@fuko.dk eller den lokale komité, som er angivet på kontrakten.

REJSEGODTGØRELSE 2022 (pr. 1. maj)

Folkeuniversitetet kan yde rejsegodtgørelse for underviseres transport inden for Danmarks grænser. Rejsegodtgørelsen omfatter ikke ledsagere.

Som hovedregel skal forelæseren benytte billigste offentlig transport i forbindelse med foredrag/kursus hos Folkeuniversitetet. Forelæseren kan benytte tog, bus og færge. Fly og taxa kan benyttes efter forudgående aftale med sekretariatet, hvor det omkostningsmæssigt er hensigtsmæssigt. Godtgørelse kan kun ske mod fremsendelse af bilag (brugte billetter). Dette gælder såvel tog, fly, taxa, færge, bro, brobizz m.m.
Egen bil kan benyttes, såfremt det ud fra en samlet betragtning, er det mest hensigtsmæssige. Godtgørelse er jævnfør gældende takst 2,17 kr. pr. km. og beregnes i forhold til korteste/hurtigste rute. Hvis forelæseren ønsker at benytte egen bil, skal dette begrundes ved bekræftelse af kontrakt.
Der kan i særlige tilfælde udbetales godtgørelse efter statens høje takst 3,70 kr. pr. km. (f.eks. ved transport af tungt materiale). Hvis forelæseren ønsker at ansøge om udbetaling af statens høje takst, bedes forelæseren anføre sin begrundelse ved bekræftelse af kontrakten. Herefter vil Komitestyrelsen tage stilling til, hvorvidt der kan udbetales kørselsgodtgørelse efter statens høje takst.

HOTELOPHOLD:

Forelæsere bedes benytte et af de hoteller, der er tilknyttet Statens Hotelaftaler. Kontakt arrangørkomite for at bestille overnatning (står øverst til højre på kontrakten). Ofte har de et godt hotel i byen, som de bruger.

FORTÆRING:

Der kan godtgøres udgifter til fortæring mod dokumentation (bilag) hvis:
• Rejsen har en varighed over 5 timer
• Rejsen strækker sig over 8 km.
• At der ikke udbetales dagpenge
Frokost/aftensmad: kr. 161,70
Morgenmad: kr. 80,85

DAGPENGEBEREGNING:

Kun hvis rejsen har varet mindst 24 timer, udbetales time- eller dagpenge efter de for Statens Tjenestemænd pt. gældende regler: Kr. 22,46 pr. time / kr. 539,00 pr. døgn. Der skal noteres tidspunkt for afrejse og hjemkomst.