Foråret 24: Oplysningstidens menneskesyn

Marianne Børch
22. marts 2023 Kl. 19:15 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

Foredraget påviser, at vores egen tid er i krise som konsekvens af Oplysningstidens radikale nybrud i definitionen af menneskets natur, af menneskets tilgang til sand viden, og af menneskets krop som afgrænsende bolig for identiteten. Kroppen er dog sekundær for identitets-skabelsen.

 

Dette og det efterfølgende foredrag d. 29. marts hviler på den tese, at Oplysningstiden godt nok betød fremgang, men samtidigt også bar kimen til den nuværende krise. De symptomer og paradokser, der afdækkes, handler om

  1. rationaliteten som den angivelige kerne i menneskets identitet
  2. påstanden om, at sand viden opnås gennem erfaringsbaseret og analytisk videnskab
  3. menneskets skepsis overfor sproget som formidler af denne sandhed
  4. menneskets krop, som på den ene side fremstår som afgrænsende bolig for identiteten, men samtidig mister sin tidligere rolle i konstruktionen af samme identitet.

Foredragene uddyber disse paradokser med materiale, som i udstrakt grad er hentet fra litterære kilder og den avis- og populærpresse, der opstod omkring 1700-tallet: her udfoldes og debatteres Oplysningstidens paradokser af skribenter, der forholder sig til de nye tanker, ufiltreret og ufarvet af de følgende ca. 350 års erfaringer og tilbageblik. Der trækkes samtidig tråde fra den tidlige Oplysningstids forfattere og journalister til de mange filosoffer, videnskabsmænd og aristokrater, som – til forskel fra senere sædvane – var stærkt interaktive deltagere og igangsættere i tidens åndsliv.

Hele vejen igennem belyses de måder, hvorpå det stolte fremskridt bar kimen til et senere værdisammenbrud i nutiden og peger frem mod bevægelser, der forsøger at reagere inkluderende på de mangelsygdomme, (post)moderniteten døjer med i kølvandet på Oplysningstiden.

Man kan med fordel tilmelde sig begge foredrag. Men man kan dog også nøjes med et af dem.


Om foredragsholderen:

Marianne Børch er Dr.Phil. og Professor Emeritus. Hendes speciale er engelsk middelalder- og renæssancelitteratur, og i en længere årrække var hun professor ved engelskstudiet ved SDU. Hun har i stigende grad fokuseret på de kræfter, der førte til det store paradigmeskift, vi kalder Oplysningstiden, ligesom hun interesserer sig for efterdønningerne af det store skift i vor egen tid, som bl.a. giver sig udslag i den moderne fantasy-bølge.

 

 

 

Pris: 120 kr. Tilmelding nedenfor. Du kan i stedet tilmelde dig alle tre foredrag om Oplysningstiden for 280 kr. Så sparer du 80 kr. For nærmere information og tilmelding, se HER.

For nærmere information om foredragene om Oplysningstiden, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, mobil 2275 6699.

Pris: 120 kr.
https://skjoldfolkeuni.nemtilmeld.dk/109/
Sted: Roskilde Bibliotek