AFLYST Fra fuglesang til tekst: Fugle som inspiratorer til prosa og lyrik

Bjarne Bo Jensen
24. januar 2023 Kl. 19:15 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

TILMELDING NEDERST PÅ DENNE SIDE

 

Fuglene indgår i vor dagligdag, bevidst eller ubevidst. De er der overalt, og i alle forskellige miljøer, hvor de er med til at skabe stemninger, fiskerihavne med skrigende måger, aftenstemninger med syngende solsorte og sangdrosler, efterårsstemninger med flokke af sorte kragefugle, kogleri fra nattergale i lune forårsnætter. Alle disse stemninger, kombineret med fuglenes evner til at flyve, har lyrikere og prosaister igennem tiderne udnyttet til at skabe rammer omkring deres fortællinger. I foredraget vil jeg fremdrage eksempler fra både dansk og udenlandsk litteratur, og de mytiske fortællinger, som er grundlaget for de fleste religioner.

 

 

Om foredragsholderen:

Bjarne Bo Jensen er Cand. Scient. i eksperimentel biologi fra Odense Universitet (nu SDU). Efter at være gået på pension, har han beskæftiget sig fuld­tids med ornitologi, undervist på aften­skole, holdt foredrag, ledet fugleture, og har fulgt med i den nyeste forskning. Bjarne har en hjemmeside, ”Fuglehånd­bogen på Nettet”, som indeholder de­taljeret information om fuglenes biologi, dels baseret på arter, men også i temaer, som for eksempel fugletrækket, ynglebio­logi og udviklingshistorie.

Pris: 120 kr.. Du kan i stedet tilmelde dig alle tre aftener i serien  Fugle som inspiratorer i litteraturen og musikken – med oplæsning og fællessang for 280 kr. Så sparer du 80 kr. For nærmere information og tilmelding, se HER.

For nærmere information om de tre foredrag og fællessangen skal du henvende dig til Jesper Brandt,  brandt@ruc.dk, 2275 6699, eller Mogens Petersen, mg@snegon.com, 4012 7280.

Pris: 120 kr. I stedet kan du tilmelde dig hele serien om fugle og kunst med 3 foredrag og fællessang for 280 kr. For information og tilmelding, se HER
https://skjoldfolkeuni.nemtilmeld.dk/59/
Sted: Roskilde Bibliotek