Kulturplanter og ukrudt i Skjoldungernes land: Lær dem at kende, hør deres historie og hvordan de er kommet hertil – på 4 kursusgange

Thure Hauser
9. maj 2023 Kl. 19:15 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

TILMELDING NEDERST PÅ SIDEN

 

De dyrkede planter er udviklet fra vildtlevende i egne fjernt fra Danmark og for længe siden, og er efterfølgende spredt med mennesker til andre dele af verden. Sideløbende er den enorme diversitet af dyrkede planter og sorter som findes i dag udviklet. Sammen med de vilde planter fulgte en masse uønskede planter som blev til ukrudt. Hør om nytteplanternes oprindelse, hvordan vi har “tæmmet” dem, og hvordan de har udviklet sig til vores landskab og køkken.

Kurset foregår i perioden 9. maj – 10. juni 2023, og omfatter 2 aftenforelæsninger på tirsdage, og 2 ekskursioner de efterfølgende lørdage.

De fire kursusgange er tilrettelagt i samarbejde med Lejre museum (ROMU), Tadre Mølle (ROMU) og Sagnlandet Lejre.

To af kursusgangene foregår indendørs på Lejre museum, hvor vi skal undersøge hvorledes dyrkede planter og ukrudt er opstået, samt se eksempler på denne udvikling. To andre kursusgange foregår som ekskursioner udendørs til Tadre Mølle og Sagnlandet Lejre, hvor vi vil finde forskellige dyrkede planter og ukrudt, og diskutere deres historie og udvikling.

Målet med kurset er at kunne genkende nogle almindeligt dyrkede planter og ukrudt man kan finde i Skjoldungernes nationalpark, og få gode fortællinger om planternes udvikling fra vildtlevende til at leve i menneskets marker og haver.

Det anbefales at anskaffe og installere bestemmelses-app’en PlantNet på mobiltelefonen inden. Norden Flora (Mossberg & Stenberg, Gyldendal) kan med fordel bruges.

 

Tirsdag d. 9. Maj 2023 kl 19.15-21.00: Dyrkede planter og deres historie

Sted: Lejre Museum

De dyrkede planter kom til Danmark for ca. 6000 år siden, men havde allerede da undergået væsentlige ændringer fra de blev “tæmmet” fra vildtlevende former. Vi skal diskutere hvordan denne domesticering fandt sted, og hvordan de nye planteformer videreudviklede sig under deres rejse til Danmark. Siden da er en mængde andre dyrkede planter kommet til Danmark udefra, og udviklingen fortsætter stadig. Vi skal se eksempler på denne udvikling i nogle almindelige landbrugs-, grøntsags-, og prydplanter, og diskutere hvad det betyder for vores fremtidige anvendelse af planter og for vores fødevaresikkerhed.

 

Lørdag d. 13. Maj 2023 kl. 14.00-16.30: Dyrkede planter og ukrudt i Skjoldungernes land: Tur til Tadre Mølle.

Mødested: Parkeringspladsen ved Tadre Mølle, Tadre Møllevej 23, 4330 Hvalsø

 

Ved Tadre Mølle findes en fin have med mange nytteplanter. Vi skal på turen se og diskutere oprindelsen af forskellige former for dyrkede planter, hvorfra de oprindeligt stammer, hvorledes de er blevet domesticeret (“tæmmet”), og hvordan de har udviklet sig til de forskellige dyrkede former vi kender i dag. Vi skal ligeledes se på ukrudt i haven og langs vej og marker.

Turen kræver ingen forkundskaber, kun lysten til at lære nyt. Møllen og cafeen har ikke åbent, så   tag fornuftig påklædning på, samt drikke og forfriskning i pausen.

 

 

Tirsdag d. 6. juni 2023 kl. 19.15-21.00: Ukrudtet og dets historie

Sted: Lejre museum

Da menneskene begyndte at rydde jord til dyrkning, fandt en masse andre plantearter et nyt voksested i markerne og udviklede sig efterhånden til ukrudt. Sammen med plantedyrkningen spredte de sig til andre dele af verden, heriblandt Danmark. Mange af ukrudtsplanterne var i forvejen tilpasset til at vokse steder med hyppig forstyrrelse og god næring, f.eks. langs kyster og floder, og kan i dag findes vildtvoksende i det danske landskab. I nogle tilfælde udviklede ukrudtet sig fra de samme arter som de dyrkede former, og var efterfølgende i stand til at hybridisere med de dyrkede. Dette gav yderligere variation til videreudvikling af både de dyrkede former og ukrudtet. Nogle dyrkede arter, som f.eks. rug, var oprindeligt en ukrudtsart som man senere fandt ud af kunne høstes. Vi skal undersøge eksempler på ukrudtets udvikling i nogle almindelige ukrudtsplanter, og diskutere hvordan dette kan få betydning for den fremtidige dyrkning og fødevareforsyning.

 

Lørdag d. 10. juni 2023 kl. 14-16.30: Dyrkede planter og ukrudt i Skjoldungernes land: Tur til Sagnlandet Lejre

Sted: Sagnlandet Lejre, Slangealleen 2, 4320 Lejre

 

I Sagnlandet Lejre har de gennem årene dyrket mange forskellige nytteplanter, bl.a. gamle kornsorter på jernaldermarkerne og lægeurter i Henrik Harpestrengs Have. På turen ser vi hvad de dyrker og det ukrudt som findes, og diskuterer oprindelse og udvikling. Vi diskuterer hvilke plantearter man havde til rådighed i stenalder og jernalder, og hvordan de dyrkede planter og ukrudt adskiller sig fra de planter vi benytter idag.

Turen kræver ingen forkundskaber, kun lysten til at lære nyt. Møllen og cafeen har ikke åbent, så   tag fornuftig påklædning på, samt drikke og forfriskning i pausen.

Turen indbefatter gruppeentre til Sagnlandet.

 

Pris: 390 kr. for alle 4 kursusgange, inkl. Gruppeentre til Sagnlandet Lejre 10/6 (normal pris 165 kr.). Tilmelding nedenfor. Du kan også tilmelde dig de enkelte kursusgange for 120 kr. pr. Gang, dog 190 kr. for turen til Sagnlandet Lejre. Klik på titlerne for de enkelte kursusgange for nærmere information og tilmelding.

 

Om foredragsholderen

Thure Hauser er PhD i biologi fra Århus Universitet, og har siden været ansat på Forskningscenter Risø, ved den daværende Landbohøjskole, og ved Københavns Universitet.  Han har de seneste 17 år undervist et utal af studerende i plantekendskab, økologi, evolution, og plantegenetiske resurser. Thure er opvokset i Roskilde, hvor han i sin ungdom har været aktiv i Natur og Ungdom, og han kender Nationalparken indgående.

 

 

For nærmere information om serien Dyrkede planter og ukrudt i Skjoldungernes land, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, mobil 2275 6699

 

 

Pris: 390 kr.
https://skjoldfolkeuni.nemtilmeld.dk/73/
Sted: Lejre museum, Tadre Mølle og Sagnlandet Lejre