Ny komite?

Ønsker du at oprette en ny folkeuniversitetskomite i dit lokalområde?

Det er nemt at komme i gang! Her nedenfor kan du læse om proceduren i forbindelse med organisering af en forelæsning og finde information om, hvordan en ny komite etableres.

En folkeuniversitetskomite kan sammenlignes med en forening. Komiteen består af tre eller flere personer, der ønsker at organisere og forestå folkeuniversitetsforedrag og -kurser i et givent lokalområde.

8 trin til oprettelsen af en folkeuniversitetskomité:

1. Lokal interesse opstår for at iværksætte folkeuniversitetsaktivitet i et område, hvor der ikke er aktivitet.

2. Kontakt til Folkeuniversitetets Komitestyrelse, der informerer om mulighederne for at etablere en komité i det pågældende område.

3. Komitestyrelsen kan hjælpe med vejledning omkring det formelle og praktiske arbejde med at etablere en komité.

4. Afholdelse af en åben og offentligt indkaldt stiftende generealforsamling i lokalområdet, hvor lokale interessenter indbydes og informeres om initiativet. F.eks. forskellige lokale foreninger og offentlige institutioner såsom biblioteker.

5. Komitéen konstitueres med en bestyrelse bestående af min. 3 personer.

6. Bestyrelsen udarbejder vedtægter for komitéen, f.eks. på baggrund af de minimumsvedtægter, som kan rekvireres ved Komitestyrelsen.

7. Vedtægter skal godkendes af den administrative enhed, som komitéen vælger at tilknyttes.

8. Komitéen fastlægger sine første arrangementer (eller første program). Komitéen har løbende kontakt til den administrative enhed, som vejleder og godkender arrangementerne, der afholdes lokalt.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information, er du altid meget velkommen til at kontakte sekretariatet.


Praktisk information

Dobbelttimer
Forelæsninger angives og afregnes altid i dobbelttimer:

1 dobbelttime er 2 x 45 minutter (90 min).
1,5 dobbelttimer er 3 x 45 minutter (135 min).
2 dobbelttimer 4 x 45 minutter (180 min).
Etc.

Honorar
Forelæserens honorar + evt. rejseudgifter, overnatning, dagpenge udbetales af Komitestyrelsens sekretariat, når forelæserrapporten er indsendt. For aktuelle honorartakster, se venligst “Satser, takster og rejseregler“.

Foredrag eller kursus?
Et foredrag vil typisk være en enkeltstående forelæsning, mens et kursus typisk vil være en del af en forelæsningsrække og have et mere praktisk orienteret indhold.

Se evt. også “Retninglinjer og kriterier“.

Komiteafgift
I forbindelse med et afholdt foredrag eller kursus, vil komiteen blive opkrævet en komiteafgift. Denne finansieres typisk af et deltagergebyr/entre, som komiteen modtager af forelæsningens deltagere.
For aktuel komiteafgift, se venligst “Satser, takster og rejseregler“.  For komiteafgift ved flere sammenhængende kursusdobbelttimer, spørg venligst sekretariatet.