Ny komite?

Er du en del af en nystartet folkeuniversitetskomite?

Eller ønsker du at oprette en ny komite i dit lokalområde?

Det er nemt at komme i gang! Her nedenfor kan du læse om proceduren i forbindelse med organisering af en forelæsning og finde information om, hvordan en ny komite etableres.

En folkeuniversitetskomite kan sammenlignes med en foreningsbestyrelse. Komiteen består af tre eller flere personer, der ønsker at organisere og forestå folkeuniversitetsforedrag og -kurser i et givent lokalområde.

 

De 10 trin i oprettelsen af en folkeuniversitetskomité:

1. Lokal interesse opstår for at iværksætte folkeuniversitetsaktivitet i et område, hvor der ikke er aktivitet.

2. Kontakt til Folkeuniversitetets Komitestyrelse eller Folkeuniversitetets Nævnssekretariat, der informerer om mulighederne for at etablere en komité i det pågældende område. OBS! En komité er Folkeuniversitetets version af en lokal aftenskole eller en forening.

3. Komitestyrelsen eller Nævnssekretariatet giver vejledning i det praktiske arbejde med at etablere en komité; orientering om komitéernes placering i den overordnede FU-struktur; om komitéernes opbygning; om de faglige retningslinier og kriterier for FU-virksomheden; om muligheden for økonomisk tilskud til arbejdet og arrangementerne m.v.

4. Afholdelse af et åbent, orienterende møde i lokalområdet, hvor lokale interessenter indbydes og informeres om initiativet. F.eks. forskellige lokale foreninger og offentlige institutioner såsom biblioteker.

5. Komitéen etableres med nedsættelsen af en bestyrelse.

6. Bestyrelsen udarbejder vedtægter for komitéen, f.eks. på baggrund af de minimumsvedtægter som er udarbejdet af Folkeuniversitetsnævnet.

7. Godkendte vedtægter betyder, at komitéen bliver en del af Folkeuniversitetet i Danmark.

8. Komitéen vælger, hvilken administrativ enhed, den vil tilknyttes (en af de 4 regionale afdelinger eller Folkeuniversitetets Komitéstyrelse).

9. Komitéen fastlægger sine første arrangementer (eller første program). Komitéen har løbende kontakt til den administrative enhed, som vejleder og godkender arrangementerne, der afholdes lokalt. Der betales en komitéafgift til den administrative enhed, der forestår kontakt til underviser, udarbejdelse af kontrakt, udbetaling af honorar m.v.

10. Komitéen har hvert år mulighed for at modtage et mindre tilskud til administration (frimærker, annoncer, mødeudgifter m.v.) fra Folkeuniversitetet i Danmark, og komitéen er forpligtet til hvert år at indlevere årsregnskab til den enhed, den er tilknyttet.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information, er du altid meget velkommen til at kontakte sekretariatet.


Procedure for foredrag eller kursus

En typisk arbejdsgang i forbindelse med organisering af et foredrag eller kursus vil forløbe på følgende måde:

1. Komiteen beslutter at afholde et foredrag eller kursus inden for et givent emne.

2. Komiteen kontakter en relevant forelæser og forhører sig om muligheden for at indgå samarbejde. (Dato, tid, sted, honorar, transport aftales med en forudsætning af, at Komitestyrelsen godkender ansøgningen).

3. Komiteen sender en ansøgning til Komitestyrelsens sekretariat. Ansøgningsskema findes på Komitestyrelsens hjemmeside. Se: https://fuko.dk/ansoegnings-skema/

4. Komitestyrelsens sekretariat behandler ansøgningen og vurderer om forelæsningen kan godkendes som en folkeuniversitetsforelæsning. For retningslinjer se: https://fuko.dk/retningslinjer-og-kriterier/ 

5. Når ansøgningen er godkendt, modtager komiteen en godkendelse via e-mail. Dernæst sender sekretariatet den pågældende forelæser en e-mail med en kontrakt (emne, dato, tid, sted, honorar etc.), en forelæserrapport og en vejledning.

6. Forelæseren bekræfter kontrakten, hvorefter sekretariatet sender komiteen en e-mail med den bekræftede kontrakt og en faktura på komiteafgiften.

7. Komiteen sender sekretariatet en mail, hvormed fakturaen godkendes. Komiteafgiften betales.

8. Når forelæsningen har været afholdt indsender forelæseren sin forelæserrapport samt evt. bilag og kvitteringer til sekretariatet. Sekretariatet udbetaler honorar og evt. udgifter.

9. Når forelæsningen er afholdt, udfylder komiteen en evaluering. Denne findes her: https://fuko.dk/evalueringsrapport/


Praktisk information

Dobbelttimer
Forelæsninger angives og afregnes altid i dobbelttimer:

1 dobbelttime er 2 x 45 minutter (90 min).
1,5 dobbelttimer er 3 x 45 minutter (135 min).
2 dobbelttimer 4 x 45 minutter (180 min).
Etc.

Honorar
Forelæserens honorar + evt. rejseudgifter, overnatning, dagpenge udbetales af Komitestyrelsens sekretariat, når forelæserrapporten er indsendt. For aktuelle honorartakster, se venligst “Satser, takster og rejseregler“.

Foredrag eller kursus?
Et foredrag vil typisk være en enkeltstående forelæsning, mens et kursus typisk vil være en del af en forelæsningsrække og have et mere praktisk orienteret indhold.

Se evt. også “Retninglinjer og kriterier“.

Komiteafgift
I forbindelse med et afholdt foredrag eller kursus, vil komiteen blive opkrævet en komiteafgift. Denne finansieres typisk af et deltagergebyr/entre, som komiteen modtager af forelæsningens deltagere.
For aktuel komiteafgift, se venligst “Satser, takster og rejseregler“.  For komiteafgift ved flere sammenhængende kursusdobbelttimer, spørg venligst sekretariatet.