Foråret 24: Mit sted – før mig: To forelæsninger om studiet af stedet og det lokale landskabs udvikling

Mette Colding Dahl og Stig Roar Svenningsen
25. februar 2023 Kl. 10:15 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

Hvordan har markstrukturen, haverne og bygningerne udviklet sig? Hvor gamle er hegnene, skellene og digerne, og hvor mange er blevet sløjfet op gennem tiden? Har der været kirkestier, pilgrimsruter og sti- og vejsystemer, der er forsvundet, og kan der spores tegn på dem i dagens landskab? Hvor var de lokale virksomheder som andelsmejerier, købmænd og håndværksindustri. Mulighederne for at lave detaljerede studier af det lokale områdes udvikling er i dag bedre end nogensinde før.

De seneste års digitalisering af kort og fotos betyder, at der i dag findes et stort og frit tilgængeligt materiale, som kan anvendes til at undersøge det lokale landskabs udvikling over tid. Det Kgl. Biblioteks store samling af historiske kort og 3,5 millioner luftfotos, postkort og meget andet, vil blive præsenteret. Gennem øvelser vil det blive vist, hvor meget man faktisk kan genfinde på kort, fotos og detaljerede højdemodeller, der f.eks. kan afsløre gamle stiforløb og veje gennem landskabet, selv om de tilsyneladende er visket ud af de ændringer, der er sket i anvendelsen af arealerne.

foredragene henvender sig til alle med interesse for lokal- og slægtshistorie, natur-og landskabshistorie, eller med interesse for lokalområdet eller deres egen ejendom.

 

 

 

 

Det vil seniorforsker, ph.d. Stig Roar Svenningsen og forskningsbibliotekar, Mette Colding Dahl fra Kort- & Billedsamlingen ved det Kgl. Bibliotek fortælle om. Begge lørdage vil formiddagen blive brugt til foredrag og præsentation af samlingerne og deres muligheder:

Lørdag d. 25. februar kl 10.15-12.00: Mette Colding Dahl: Danmark set fra luften – Det kgl. Biblioteks portal for historiske luftfotos. Opbygning og instruktion.

Lørdag d. 11. marts kl. 10.15-12.00: Stig Roar Svenningsen: Brug af kort, luftfotos og andre digitale kilder til detaljeret kortlægning af det lokale landskabs udvikling.

Pris: 200 kr. i alt for deltagelse i de to forelæsninger. Tilmelding nedenfor.

Til en pris af 600 kr.  kan du i stedet vælge efter en frokostpause at supplere forelæsningerne med deltagelse i 2*4 timers vejledning i brug af kilder til detaljerede kortlægninger af den helt lokale udvikling i et område, om eftermiddagen d. 25/2 og 11/3. Her vil både Stig og Mette bidrage til vejledningen af maksimalt 24 deltagere, der så vil være klædt på til at fortsætte med selvstudier. For nærmere beskrivelse af det samlede program samt tilmelding til dette, se HER.

Deltagelse i eftermiddagenes øvelser kræver ingen forkundskaber. De digitale kilder vil blive inddraget og undersøgt manuelt på skærme. Der kræves således ikke andre forudsætninger end interesse og almindeligt kendskab til pc.

 

Om foredragsholderne:

 Mette Colding Dahl er Cand. mag. i historie fra Københavns Universitet, 2009. Hun blev ansat ved Det Kgl. Bibliotek i 2008, og har siden 2011 arbejdet som forskningsbibliotekar ved Kort- og Billedsamlingen, Det Kgl. Bibliotek. un har skrevet flere artikler og afholdt foredrag om bl.a. luftfotografiets historie og brug af kort og billeder i slægtshistorie.

 

 

 

Stig Roar Svenningsen er Seniorforsker og faglig ansvarlig for det Kgl. Biblioteks nationale samlinger af kort- og luftfoto. Han er Cand. scient. soc. i Historie og Geografi fra Roskilde Universitet 2010, Ph.d. i Geografi 2015, og har forsket i dansk kartografihistorie med særligt fokus på den topografiske kortlægning af Danmark, samt brugen af kort og luftfotos, som kilder til landskabet. Han har også arbejdet med digitalisering af kort og luftfotos, blandt andet i forbindelse med det Kgl. Biblioteks store digitaliseringsprojektet Danmark set fra luften, hvor største delen af bibliotekets samling af luftfotos blev digitaliseret.

 

 

 

 

For nærmere information om kurset, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, mobil 2275 6699

Pris: 200 kr.
https://skjoldfolkeuni.nemtilmeld.dk/101/
Sted: Roskilde Universitet, Institut for Menneske og Teknologi (IMT), Bygning 02