Foråret 24: Gartnerhuset i Sankt Hans Have. Historisk model for et fremtidigt bæredygtigt jordbyggeri?

Flemming Østergaard Nielsen, Arkitekt
27. marts 2023 Kl. 19:15 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

Gartnerhuset på Sct. Hans fra 1815 er opført af stampet lerjord – en nødvendig nyskabelse på den tid. Siden er ideen taget op, når der har været ressource- og energimangel. I dag er det mere nødvendigt end nogen sinde. Perspektiverne for byggeri med lerjord vil blive præsenteret.

Sted: Festsalen, kurhuset, Sankt Hans