Integration og mobilisering af flygtninge fra Mellemøsten – to foredrag

Susan Daoud og Anne Sofie Schøtt
25. maj 2023 Kl. 19:15 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

To foredrag, der belyser både de vanskeligheder og muligheder, der har knyttet sig til flugten ril Danmark og livet som flygtning fra Mellemøsten, men også, hvordan mange flygtninges behov for at skabe mobilisering omkring vilkår og problemer i deres tilknytning til de lande, de kommer fra, også kommer til at styrke integrationen, fordi mobilisering nødvendiggør kontakt med offentligheden, såvel i det politiske liv (i lokalpolitikken og ’på borgen’) som til den bredere befolkning (i lokalområdet, i foreninger, og på ’gader og stræder’).

Foredragene arrangeres i et samarbejde mellem Folkeuniversitet  Skjoldungernes Land og Roskilde Oplysnings Forbund.

Serien kan også ses som en forlængelse af serien ’Kurdiske kvinders kamp i Nordsyrien/Rojava, med Mustafa Kemal Topal (10-24. november 2022), der i foråret 2022 har fået en Post-Doc-bevilling til at gennemføre projektet Kurdish Women’s Democratic Experiment in Post-Conflict Northern Syria frem til 2024.

Suzan Daoud, der er uddannet farmakonom og lægemiddelkonsulent,  har skrevet sin personlige beretning om sit liv som flygtning i bogen ’Vejen væk fra Baabeck’ (udgivet på eget forlag i 2013, 2. udgave 2019), mens Anne Sofie Schøtt, der er Ph.D. i Mellemøststudier og ansat ved Forsvarsakademiet, i foråret 2021 udgav en bog om mobilisering blandt forskellige kurdiske grupperinger i Danmark, især fra 2014 til 2018 ’Kurdish diaspora  mobilisation in Denmark – supporting the struggle in Syria. Edinburgh studies on diasporas and transnationalism. Edinburgh University Press, 2021’.

 

Torsdag d. 25 maj 2023: Suzan Daoud: Fra opvækst i en flygtningelejr i Libanon til lokalpolitiker i Fredensborg Kommune

Et liv som flygtning er ikke et nemt og sjovt liv, men en hverdag med flere udfordringer, end de fleste mennesker kommer til at møde. Udfordringen er blandt andet at skulle falde til i et samfund, der er så forskelligt fra det man oprindeligt kommer fra.
Foredraget bliver en spændende beretning om Suzan Daouds liv. Fra hendes opvækst i flygtningelejren Wavel i Baalbeck i Libanon – som statsløs palæstinenser – om rejsen til Danmark, om kultursammenstødet i Danmark og hendes lokalpolitiske karriere.
Da Suzan Daoud var en lille pige, troede hun ikke på, at det vil lykkes hende en dag at få et godt og tilfredsstillende liv, en uddannelse, et arbejde, en mand, børn og endda muligheden for at være lokalpolitiker.
Netop derfor er den 11. november 1992 en mærkedag i Suzan Daouds liv. Det var dagen, hvor hun og hendes familie landede i Danmark efter et liv som palæstinensiske flygtninge i en libanesisk flygtningelejr i Baalbeck. Den dag i november fik Suzan og hendes familie overrakt nøglerne til ikke bare en ny lejlighed, men også et nyt liv.

Siden Suzan Daoud kom til Danmark har hun opnået mere, end hun nogensinde har turde drømme om ville være muligt for en lille pige fra en lygtningelejr. Hun har fået sig en uddannelse og et arbejde, er blevet gift og har fået tre børn, har involveret sig i frivilligt arbejde i sit lokalmiljø og er ikke mindst folkevalgt byrådsmedlem i Fredensborg Kommune.

Undervejs har hun forsøgt at finde “hjem” – en ikke helt nem udfordring, når man er vokset op i Libanon, føler sig som palæstinenser i hjertet, men har skabt rammen for sig selv og sin familie i Danmark.

 

Torsdag d. 1. juni 2023: Anne Sofie Schøtt: Kurdisk mobilisering i Danmark. Når krig og konflikt i hjemlandet skaber politisk engagement.

I 2014 havde store dele af verden øjnene rettet mod grænseområdet mellem Syrien og Irak, hvor Islamisk Stat vandt frem. I Danmark ligesom i mange andre land i Europa fulgte kurdere med i, hvordan kurderne fra Syrien og Irak kæmpede mod Islamisk Stat. Mange kurdere anså det for en grundlæggende kamp om selvbestemmelse, som kurderne i Syrien havde tilkæmpet sig under den syriske borgerkrig og i Irak havde opnået på trods af årtiers modstand fra både Bagdad og de omkringliggende lande. Lysten til at støtte hjemlandets kurdere førte i første omgang til indsamlinger af tøj og penge og også til organisering af demonstrationer og møder med besøgende kurdiske politikere. Foredraget handler om, hvordan den kurdiske mobilisering til støtte for hjemlandet finder sted. Derudover vil foredraget komme ind på, hvordan mobiliseringen også fører til engagement i det danske samfund, idet samarbejdet med myndigheder og politiske organisationer og partier skaber opmærksomhed om politisk kultur i Danmark og viden om, hvordan man opnår politisk indflydelse. Engagement i oprindelseslandets politiske konflikter og i det danske samfund er dermed ikke konkurrerende dagsordener for det enkelte menneske, men ofte to måder at engagere sig på, som forstærker hinanden.

Begge foredrag afholdes i lokale 101 på 1.sal, Kildegården 6, 4000 Roskilde

Pris for begge foredrag 190 kr. Tilmelding nedenfor. Du kan i stedet tilmelde dig hvert af foredragene for 120 kr. pr. styk. Så sparer du 50 kr. For nærmere information  og tilmelding, klik på foredragets titel ovenfor.

For yderligere oplysning om serien Integration og mobilisering af flygtninge fra Mellemøsten, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, mobil 2275 6699.

Pris: 190 kr.
https://skjoldfolkeuni.nemtilmeld.dk/98/
Sted: Roskilde Oplysnings Forbund