Foråret 24: Bindesbøls byggestil på Sct. Hans hospital og betydningen for de senere bygninger, samt for udviklingen af kommende boliger i området

Jan Kurt Rendboe, arkitekt
6. marts 2023 Kl. 19:15 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

Arkitekters opfattelse af bygningers indpasning i landskabet og dets betydning for menneskers trivsel, har haft varig betydning ikke mindst for udviklingen af vore psykiatriske hospitaler, siden Gottlieb Bindesbøll udformede sit oplæg til Kurhuset og dets placering i Sankt Hans området. Foredraget vil beskrive, hvordan denne tradition er blevet videreført op gennem tiden og nu indgår i videreudviklingen af Sant Hans området som en ny bydel og baghave for Roskilde.

Sted: Festsalen, kurhuset, Sankt Hans