Foråret 24: Bindesbøls byggestil på Sankt Hans hospitalet og betydningen for de senere bygninger, samt for udviklingen af kommende boliger i området

Jan Kurt Rendboe
6. marts 2023 Kl. 19:15 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

Kurhuset på Skt. Hans var det første store planlagte byggeri for psykiatriske patienter, og skaber nye rum og rammer for patienter i tidens ånd og tidens kunst. Der er tale om et brud med tidligere tiders opfattelser og ”behandling” af sindslidende. Vi vil komme ind på, hvad der inspirerede Gottlieb Bindesbølls og hans oprindelige oplæg til Kurhusets udformning og placering i landskabet. Vi vil se på det endelige Kurhus og på hvordan arkitekter på de efterfølgende byggerier har respekteret det nu fredede Kurhus i bl.a. form og materialevalg.

Der er for nylig udarbejdet en bevarende lokalplan, der mere præcist angiver i hvilket omfang man kan benytte de mange bevaringsværdige bygninger i respekt for deres arkitektur.

Derudover er der udarbejdet en rammelokalplan der sætter rammer for nybyggeriet i området og for de efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner for de enkelte byggerier.

Vi vil gennemgå arbejdet med de to lokalplaner, i forhold til hvad der har været vigtigt, hvilke valg der er truffet og hvorfor. Det kan i den forbindelse ikke undgås, at arkitekturens væsen bliver bragt på banen, og hvordan den har betydning for vores bevidste og ubevidste opfattelse af stedets atmosfære.

 

Om foredragsholderen:

Jan Kurt Rendboe er udannet arkitekt fra Kunstakademiet i København. Han har primært beskæftiget sig med kommunal sagsbehandling af byggeri og arbejdet med vurderinger af arkitektur i nybyggeri og bevaring i form af vurderinger og udarbejdelse af bevarende lokalplaner. Han har bl.a. været ansat som Bygningsinspektør i Værløse og Gladsaxe kommune, Byg- og planchef i Helsingør og senest afsnitsleder i Roskilde, hvor han bl.a. arbejdede med bevaringsbestemmelserne for Sankt Hans.

 

 

 

Pris: 120 kr. Tilmelding nedenfor. Du kan i stedet vælge at tilmelde dig alle 4 foredrag i serien Byggeskik og byggefunktioner i Sankt Hans området for 380 kr. Så sparer du 100 kr. For tilmelding og nærmere information se HER.

For nærmere information om serien Nationalparker for bæredygtig udvikling, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, eller Mobil 2275 6699.

Pris: 120 kr.
https://skjoldfolkeuni.nemtilmeld.dk/121/
Sted: Festsalen, kurhuset, Sankt Hans