Databeskyttelse

Behandling af underviseres persondata


Hvilke oplysninger indsamler vi? 
Når du skal undervise ved et folkeuniversitet tilknyttet Folkeuniversitetets Komitestyrelse, beder vi dig om at oplyse navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, akademisk titel og eventuelt ansættelsessted, samt CPR- og bankkontonummer.


Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Oplysningerne bruger vi til at sende ansættelseskontrakt og andre informationer vedr. dine forelæsninger samt til at udbetale dit honorar. 

Dine oplysninger bliver registreret i vores kursusdatabase. Data lagres i en MySQL-database og i lønmodulet Danløn. Oplysninger om navn, titel og e-mailadresse lagres på server via Curanet, der er beliggende i Danmark. CPR-nummer indtastes og sendes til lønsystemet Danløn, men lagres ikke i databasen. I forbindelse med lønkørsler indhenter vi skatteoplysninger hos SKAT. Når din lønseddel er genereret i vores lønsystem, sender vi den til din e-Boks via Danløn.


Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
I henhold til bogføringsloven opbevarer vi dine oplysninger i fem år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

Du kan til enhver tid ringe på 97 49 05 95 eller skrive til os på kontor@fuko.dk hvis du ønsker at få korrigeret dine oplysninger. Jf. bogføringsloven kan vi ikke slette dine oplysninger efter anmodning, men du kan til enhver tid bede om indsigt i den data, vi opbevarer.