Ukrudtet og dets historie

Thure Hauser
6. juni 2023 Kl. 19:15 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

TILMELDING NEDERST PÅ SIDEN

 

Da menneskene begyndte at rydde jord til dyrkning, fandt en masse andre plantearter et nyt voksested i markerne og udviklede sig efterhånden til ukrudt. Sammen med plantedyrkningen spredte de sig til andre dele af verden, heriblandt Danmark. Mange af ukrudtsplanterne var i forvejen tilpasset til at vokse steder med hyppig forstyrrelse og god næring, f.eks. langs kyster og floder, og kan i dag findes vildtvoksende i det danske landskab. I nogle tilfælde udviklede ukrudtet sig fra de samme arter som de dyrkede former, og var efterfølgende i stand til at hybridisere med de dyrkede. Dette gav yderligere variation til videreudvikling af både de dyrkede former og ukrudtet. Nogle dyrkede arter, som f.eks. rug, var oprindeligt en ukrudtsart som man senere fandt ud af kunne høstes. Vi skal undersøge eksempler på ukrudtets udvikling i nogle almindelige ukrudtsplanter, og diskutere hvordan dette kan få betydning for den fremtidige dyrkning og fødevareforsyning.

 

Aftenen kræver ingen forkundskaber, kun lysten til at lære nyt. Medbring evt. Nordens Flora og bestemmelses-app på mobiltelefon (PlantNet anbefales), samt drikke og forfriskning i pausen.

 

Pris. 120 kr. Tilmelding nedenfor. Du kan i stedet for tilmelde dig alle fire dele af kurset for 390 kr. Derved sparer du 160 kr. Se beskrivelse og tilmelding HER.

 

Om foredragsholderen:

Thure Hauser er PhD i biologi fra Århus Universitet, og har siden været ansat på Forskningscenter Risø, daværende Landbohøjskole, og Københavns Universitet.  Han har de seneste 17 år undervist et utal af studerende i plantekendskab, økologi og genetik. Thure er opvokset i Roskilde, hvor han i sin ungdom har været aktiv i Natur og Ungdom, og kender Nationalparken indgående.

 

For nærmere information om serien Dyrkede planter og ukrudt i Skjoldungernes land, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, mobil 2275 6699

Pris: 120 kr.
https://skjoldfolkeuni.nemtilmeld.dk/76/
Sted: Lejre Museum