Christiania set med nationalparklovens briller

Peter Skriver
3. juni 2023 Kl. 14:17 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

Christiania set med nationalparklovens briller – En ekskursion for beboerne i Nationalpark Skjoldungernes Land. 

Der selvfølgelig en provokation!

Og Nationalparklovens hovedsigte – at skabe og sikre større sammenhængende naturområder og landskaber af national og international betydning – leder bestemt heller ikke tanken hen på Christiania.

Men i diskussionen om nationalparkers fremtid kan det alligevel være en stimulerende øvelse at se med friske øjne på de mange formål og intentioner, der knytter sig til nationalparkloven i forhold til den fortid, nutid og fremtid, der tegner sig for Christiania, som et af de nok mest særprægede landskabelige miljøer vi har her i Danmark.

Christiania er ikke bare Pusher street. Det omfatter f.eks. også det grønne område omkring den fremskudte vold, Dyssen, og tre usædvanligt særprægede landsbymiljøer, der er udviklet på de gamle bastioner, der ellers kun husede krudtmagasiner. De grønne områder på bastionerne og Dysen, der siden Christianias etablering omkring 1971 har været underlagt Københavns kommunes parkpleje med vægt på et tæt net af rekreative stier, er indenfor Christiania overtaget af christianitter efter aftale med kommunen med henblik på indskrænkning af stisystemet og sikring af mere kontinuitet og fri dynamisk natur på Christiania. Vi skal på ekskursionen se på, hvilke forandringer i vegetation, fugle og dyreliv, det har ført med sig.

Kulturhistorisk rummer Christiania et stort antal arkitektoniske perler, ikke blot fra ældre tid, men også fra tiden efter stiftelsen af Christiania.

Der står intet i Nationalparkloven om turisme. Men når man har søgt at måle på nationalparkernes succes, har et af de almindeligste mål været parkernes evne til at tiltrække turister. Men selv om Danmarks Turistråd aldrig har reklameret med det, er det alligevel bemærkelsesværdigt, at Christiania internationalt tydeligvis vurderes som en af Danmarks største turistattraktioner!

Pris: 120 kr. Tilmelding nedenfor.

Ekskursionsleder:
Peter Skriver, er bygeograf, lektor emeritus fra Roskilde Universitet. Peter har fortrinsvis arbejdet med byudvikling og byplanlægning, men har også studeret urbaniseringen af det åbne land. Han har årelang erfaring i byekskursioner, og da han i snart to generationer har boet på Christianshavn, har han også et tæt kendskab til udviklingen på Christiania.

 

 

For nærmere information om ekskursionen til Christiania, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, mobil 2275 6699

Pris: 120 kr.
https://skjoldfolkeuni.nemtilmeld.dk/111/
Sted: Hovedindgangen til Christiania