Foråret 24: Danmark set fra luften – Det kgl. biblioteks portal for historiske flyfotos. Opbygning og instruktion

Mette Colding Dahl, Forskningsbibliotekar
25. februar 2023 Kl. 10:15 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
Sted: Inst. f. Menneske og Teknologi, RUC, Bg. 02