Foråret 24: Kursusvejledning om kortlægning af den lokale udvikling i et område

Mette Colding Dahl, Forskningsbibliotekar
25. februar 2023 Kl. 13:00 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
Sted: Inst. f. Menneske og Teknologi, RUC, Bg. 02