Foråret 24: Oplysningstiden i Skjoldungernes Land

Niels Schrøder
7. marts 2023 Kl. 19:15 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

 

NB! Dette foredrag er flyttet 8 dage frem, fra onsdag d. 15. marts til tirsdag d. 7. marts, også på Roskilde bibliotek!

Skjoldundernes Land forbindes oftest med vikingetiden. Men også oplysningstiden har efterladt mange spor i området. Primært fordi oplysningstidens ”førstemand” i Danmark – J. L. Holstein – skabte grevskabet Ledreborg og brugte dette til at demonstrere hvordan videnskab, planlægning og teknik kunne anvendes.

Holstein benyttede grevskabet Ledreborg til at afprøve nogle af tidens nye ideer for vejbygning, teknik og økonomi. Han lod Ledreborg Allé bygge langs en ret linje i forlængelse af slotsaksen, som pilotprojekt for de nye lige landeveje, man planlagde at bygge til erstatning for de gamle veje, som snoede sig gennem landet for at undgå vådområder. Dette medførte, at der skulle bygges broer og dæmninger. Ved Blæsenborg lod han opføre fabriksbygninger, for i tråd med tidens tanker om national selvforsyning, at drive en klædemanufaktur. Tilsvarende udskiftede han meget tidligt nogle af gårdene i Glim, så de kom til at ligge langs Alléen med regelmæssige mellemrum på 300 alen, hver gård på ”egen” mark.

I foredraget vil Niels Schrøder indlede med en gennemgang af de lokaliteter i området omkring Ledreborg, hvor der stadig er spor efter oplysningstidens aktiviteter. En række af de filosoffer, videnskabsmænd og teknikere, der mellem 1950 og 1800 arbejdede i området vil blive omtalt, bl.a. Erik Pontoppidan, Johannes Peder Anchersen, C. G. Kratzenstein, Thomas Bugge, Knud Andresen Bedenberg, Christopher Stockfleth, Casper Wessel og Henrik Steffens.

 

Om foredragsholderen:

Niels Schrøder er Docent emeritus indenfor geologi og hydrogeologi ved Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet. Han har udover forskning i Roskildeområdets hydrogeologi og klimahistorie været leder af en række hydrogeologiske og klimahistoriske forskningsprojekter i Afrika, Mellemøsten, Rusland og Norden.

 

 

 

 

Pris: 120 kr. Tilmelding nedenfor. Du kan i stedet tilmelde dig alle tre foredrag om Oplysningstiden for 280 kr. Så sparer du 80 kr. For nærmere information og tilmelding, se HER.

For nærmere information om foredragene om Oplysningstiden, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, mobil 2275 6699.

Pris: 120
https://skjoldfolkeuni.nemtilmeld.dk/108/
Sted: Roskilde Bibliotek