Foråret 24: Bæredygtig forvaltning: Internationale tendenser omkring strategier for naturforvaltning i det åbne land: Hvordan kan de vise vejen for bæredygtig udvikling af danske nationalparker?

Andreas Aagaard Christensen
9. februar 2023 Kl. 19:15 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
Mønstre af natur- og produktionsarealer i tre landskaber ved Store Åmose,Midtsjælland. Billede: NOAA/EPA 2019.

Naturen er i dag på dagsordenen som aldrig før. Et væld af forskellige perspektiver på naturen, dens forvaltning og værdier kappes om pladsen i medier og diskussioner. I dette foredrag anlægger vi et bredt blik på den internationale litteratur for at identificere, hvad det er for strategier for naturforvaltning vi har at vælge imellem. Hvilke valg, fravalg, implikationer og gevinster knytter sig til de mange forskellige strategier for naturforvaltning der er afprøvet internationalt? I foredraget præsenteres et overblik over måder at definere naturforvaltningens formål, redskaber og udkommer, og det diskuteres hvordan dette kan informere planer og strategier for forvaltningen af naturarealer i danske natur- og nationalparker.

 

 

 

 

Om foredragsholderen:

Andreas Aagaard Christensen arbejder med naturforvaltning, bæredygtighed, grøn omstilling af landbruget, landskabsøkologi og miljøgeografi. Han er ansat som lektor ved Institut for Mennesker of Teknologi på Roskilde Universitet.

 

 

Pris: 120 kr. Tilmelding nedenfor. Du kan i stedet vælge at tilmelde dig alle 6 foredrag i serien Nationalparker for bæredygtig udvikling for 580 kr. Så sparer du 140 kr. For tilmelding og nærmere information se HER.

For nærmere information om serien Nationalparker for bæredygtig udvikling, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, eller Mobil 2275 6699.

 

Sted: