Kurdisk mobilisering i Danmark. Når krig og konflikt i hjemlandet skaber politisk engagement.

Anne Sofie Schøtt, Adjunkt ved forsvarsakademiet
1. juni 2023 Kl. 19:15 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

I 2014 havde store dele af verden øjnene rettet mod grænseområdet mellem Syrien og Irak, hvor Islamisk Stat vandt frem. I Danmark ligesom i mange andre land i Europa fulgte kurdere med i, hvordan kurderne fra Syrien og Irak kæmpede mod Islamisk Stat. Mange kurdere anså det for en grundlæggende kamp om selvbestemmelse, som kurderne i Syrien havde tilkæmpet sig under den syriske borgerkrig og i Irak havde opnået på trods af årtiers modstand fra både Bagdad og de omkringliggende lande. Lysten til at støtte hjemlandets kurdere førte i første omgang til indsamlinger af tøj og penge og også til organisering af demonstrationer og møder med besøgende kurdiske politikere. Foredraget handler om, hvordan den kurdiske mobilisering til støtte for hjemlandet finder sted. Derudover vil foredraget komme ind på, hvordan mobiliseringen også fører til engagement i det danske samfund, idet samarbejdet med myndigheder og politiske organisationer og partier skaber opmærksomhed om politisk kultur i Danmark og viden om, hvordan man opnår politisk indflydelse. Engagement i oprindelseslandets politiske konflikter og i det danske samfund er dermed ikke konkurrerende dagsordener for det enkelte menneske, men ofte to måder at engagere sig på, som forstærker hinanden.

Sted: Roskilde Oplysningsforbund, lokale 101, Kildegården 6, 1. sal, 4000 Roskilde