Fra fuglesang til musik: Fugle som inspiratorer til musik

Bjarne Bo Jensen
31. januar 2023 Kl. 19:15 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

TILMELDING NEDERST PÅ DENNE SIDE

 

Om foråret er sangen en integreret del af fuglenes liv, den har betydning for deres succes, hvor der en benhård konkurrence om at synge bedst og mest tiltrækkende på hunnerne. Fuglenes melodiske og musikalske evner, har inspireret komponister igennem tiderne, helt fra renaissancen og op til vor egen tid. I foredraget vil der blive givet eksempler på komponister og musik som direkte eller indirekte har fundet inspiration hos fuglene. Musik er en af menneskets fremmeste kunstarter, men kan der drages paralleller imellem vor kunstopfattelse og fuglenes egen opfattelse af deres sang, og er et af emnerne der vil blive diskuteret.

 

 

Om foredragsholderen:

Bjarne Bo Jensen er Cand. Scient. i eksperimentel biologi fra Odense Universitet (nu SDU). Efter at være gået på pension, har han beskæftiget sig fuld­tids med ornitologi, undervist på aften­skole, holdt foredrag, ledet fugleture, og har fulgt med i den nyeste forskning. Bjarne har en hjemmeside, ”Fuglehånd­bogen på Nettet”, som indeholder de­taljeret information om fuglenes biologi, dels baseret på arter, men også i temaer, som for eksempel fugletrækket, ynglebio­logi og udviklingshistorie.

Pris: 120 kr.. Du kan i stedet tilmelde dig alle tre aftener i serien  Fugle som inspiratorer i litteraturen og musikken – med oplæsning og fællessang for 280 kr. Så sparer du 80 kr. For nærmere information og tilmelding, se HER.

For nærmere information om de tre foredrag og fællessangen skal du henvende dig til Jesper Brandt,  brandt@ruc.dk, 2275 6699, eller Mogens Petersen, mg@snegon.com, 4012 7280.

Pris: 120 kr
https://skjoldfolkeuni.nemtilmeld.dk/60/
Sted: Roskilde Bibliotek