Beowulf i Skjoldungernes land: Et foredrag og en ekskursion

Christian Kronow
26. april 2023 Kl. 19:15 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

TILMELDING NEDERST PÅ DENNE SIDE

 

Beowulf i Skjoldungernes Land: Vi bygger videre på successen fra foråret 2022 ved at samle foredragene til ét og føje nye elementer til, både i fortællingen og på ekskursionen.

Ved Christian Kronow, Lektor i dansk og mediefag

 

Onsdag d. 26. april 2023, kl. 19.15 – 21.00: Beowulf – Lejres glemte verdensstjerne med de mange navne

Forsiden til en kinesisk udgave af Beowulf

Meget få danskere kender Beowulfkvadet, hvilket er besynderligt, da det er verdensberømt – selv i Kina kender man det! Man siger om kvadet, der foregår i Lejre, at det er den tekst i den engelsksprogede del af verden, der er skrevet mest om, udover biblen.

Beowulfkvadet har tætte forbindelser til andre fortællinger om Skjoldungerne. På baggrund af den markant store mængde af fortællinger om skjoldungerne, er det lidt mærkeligt, at man gennem de sidste 100 år har været meget tilbageholdende med at ville diskutere,  om ikke starten af Danmarks historie i højere grad burde inddrage Lejre.

I foredraget vil vi også kigge nærmere på begrebet intertekstualitet og Beowulfkvadets forbindelser til andre litterære værker  pi samtiden og den tidlige middelalder. Beovulfkvadet stiller sig på skuldrene af tidligere værker, ligesom som det omtales i andre senere tekster. Som karakter har Beowulf påfaldende mange ligheder med en anden dansk helt fra en endnu tidligere og verdensberømt tekst- nemlig Bodvar Bjarke fra Hrolf Krakes Saga.

 

 

Lørdag d. 29. april 2023, kl. 14.00 – 16.30: Kan Beowulf kvadet og Hrolf Krakes Sagas beskrivelse af historien om Beowulf genfindes i Lejres landskab?

Lejres historier og særligt Beowulf og Hrolf Krakes saga kan spores i landskabet, der formentlig i høj grad er smittet af det. Derfor skal vi ud og mærke historiernes vingesus, hvor de foregik: På en ekskursion vil vi høre om, hvad historierne siger om landskabet, og vi skal tale om, hvad der måske kan være sket.

Vi skal bl.a. besøge de fundamenter af de nyere kongehaller, der i dag ligger til skue på markerne vest for Lejre Museum. Men vi skal også se på resterne af en tidligere hal med en tilhørende  køkkenmødding (et hov) i den nordlige del af Gammel Lejre og besøge det sted, hvor man mener den tidlige vej over Lejre år har ligget inden man i første del af det syvende århundrede flyttede kongshallerne længere syd på. Vi krydser åen og går nordpå til det dybe dødishul Kornerup sø, som måske i sin udvikling kunne være rammen om fortællingen om den drabelige kamp mellem Beowulf og Grindals mor. Derfra går vi tilbage sydpå langs skibssætningerne og den dybe kanal, der har ført det vand, der tidligere flød i Lejre år, nordpå ad Kornerup å, og krydser til sidst den dæmning tæt på Lejre Museum, der har muliggjort flytningen af vandet. Hvad var det mon, der var foregået i det landskab under etableringen af Lejre i Danmarks oldtid?

 

 

 

 

 

Om foredragsholderen Christian Kronow:

Christian Kronow er lektor på Høng Gymnasium og Hf i dansk og mediedag. Derudover er han forfatter og har skrevet bøgerne Blodets Bånd (Forlaget Mellemgaard, 2018) og Drømmefanger (Forlaget Mellemgaard, 2020), der formidler den danske litteraturhistorie, men koncentrerer sig om Beovulfkvadet. For nyligt er han udkommet med krimien Brændoffer (Forlaget Superlux 2021).

 

 

 

Foredraget d.  26. april holdes på Lejre Museum, Orehøjvej 4B, 4320 Gammel Lejre.

Ekskursionen d. 29. april   rundt i mytens landskab starter fra parkeringspladsen foran Lejre Museum. Sammen med Christian Kronow vil Jesper Brandt deltage i ekskursionen.

Pris: 190 kr. for foredrag + ekskursion. Du kan også tilmelde dig hver af de to enkelte aktiviteter for 120 kr. Klik på aktivitetens titel for nærmere information og tilmelding.

Foredraget gennemføres i et samarbejde mellem Folkeuniversitet Skjoldungernes Land og Lejre Museum/ROMU, der huser foredraget. For yderligere information, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, Tlf. 2275 6699, samt www.skjoldfolkeuni.dk

 

Pris: 190 kr.
https://skjoldfolkeuni.nemtilmeld.dk/86/
Sted: Lejre Museum