Kurdisk mobilisering i Danmark. Når krig og konflikt i hjemlandet skaber politisk engagement.

Anne Sofie Schøtt
1. juni 2023 Kl. 19:15 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land
Kurdisk diaspora ved en demonstration 2019

I 2014 havde store dele af verden øjnene rettet mod grænseområdet mellem Syrien og Irak, hvor Islamisk Stat vandt frem. I Danmark ligesom i mange andre land i Europa fulgte kurdere med i, hvordan kurderne fra Syrien og Irak kæmpede mod Islamisk Stat. Mange kurdere anså det for en grundlæggende kamp om selvbestemmelse, som kurderne i Syrien havde tilkæmpet sig under den syriske borgerkrig og i Irak havde opnået på trods af årtiers modstand fra både Bagdad og de omkringliggende lande. Lysten til at støtte hjemlandets kurdere førte i første omgang til indsamlinger af tøj og penge og også til organisering af demonstrationer og møder med besøgende kurdiske politikere. Foredraget handler om, hvordan den kurdiske mobilisering til støtte for hjemlandet finder sted. Derudover vil foredraget komme ind på, hvordan mobiliseringen også fører til engagement i det danske samfund, idet samarbejdet med myndigheder og politiske organisationer og partier skaber opmærksomhed om politisk kultur i Danmark og viden om, hvordan man opnår politisk indflydelse. Engagement i oprindelseslandets politiske konflikter og i det danske samfund er dermed ikke konkurrerende dagsordener for det enkelte menneske, men ofte to måder at engagere sig på, som forstærker hinanden.

Foredraget er arrangeret af Folkeuniversitet Skjoldungernes Land i samarbejde med Roskilde Oplysnings Forbund

 

Om foredragsholderen

Anne Sofie Schøtt er ph.d. og adjunkt ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, hvor hun primært underviser i Danmark som international strategisk aktør for kommende premierløjtnanter i Flyvevåbnet. Hun har tidligere i en årrække undervist i kulturforståelse og religion i læreruddannelsen. I 2021 udgav hun Kurdish Diaspora Mobilisation in Denmark. Supporting the Struggle in Syria på Edinburgh University Press, som er en bearbejdet udgave af hendes ph.d. fra 2019.

Foredraget afholdes i Roskilde Oplysningsforbund, Kildegården 6, 1. sal, lokale 101

Pris: 120 kr. Tilmelding nedenfor. Du kan i stedet tilmelde dig begge foredrag i serien Integration og mobilisering af flygtninge fra Mellemøsten for 190 kr. Så sparer du 50 kr. For nærmere information og tilmelding, klik HER.

For yderligere oplysning om serien, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, mobil 2275 6699.

Pris: 120 kr.
https://skjoldfolkeuni.nemtilmeld.dk/96/
Sted: Roskilde Oplysnings Forbund