Aflyst: Kurdisk kvindekamp i Mellemøsten: 2 foredrag

Mustafa Kemal Topal
2. maj 2023 Kl. 19:15 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

TILMELDING NEDERST PÅ SIDEN

 

To foredrag om kurdernes overlevelseskamp frem til deres aktuelle indsats mod Islamisk Stat og for oprettelsen af et demokratisk system i Syrien

Tredje konference for kvindernes forsvarsenheder (YPJ), maj 2022 i Hasakah. Der deltog 400 repræsentanter fra alle dele af Nord- og Østsyrien i konferencen.

Foredragene vil have særlig fokus på, hvordan naturen, herunder især bjergene, har haft betydning for at kurderne har kunnet overleve de utallige massakrer, som de igennem tiden har været udsat for i Mesopotamien. Kurderne mener, at kvinden har en særlig tilknytning til naturen. Hun var den første i den neolitiske periode, der dyrkede jorden, tæmmede dyrene, helbredte sygdomme og opfandt kunsten. Baseret på denne tankegang ønsker de kurdiske kvinder i Nordsyrien (Rojava) at opbygge et nyt samfund, hvor matriarkalske værdier vægtes højt, og hvor begge køn lever sammen uden at de stræber efter at dominere over hinanden. Det sker med inspiration fra mytologien og den neolitiske periode, hvor kvinder styrede familien og definerede menneskers forpligtelser i livet. I denne ideologi tænkes mennesket som en del af naturen og lever i harmoni med den.

Foredragene, som er baseret på Mustafas fire rejser i Rojava (2018-2023), giver et billede af, hvordan naturen har haft betydning for et folks overlevelse, og hvordan naturen kan spille en afgørende rolle i en revolutioner kvindekamp. Det gælder ikke bare for kurdiske kvinder, men også alle andre kvinder i lokalområdet, som bliver inspireret af kurdernes kamp for et demokratisk samfund med bedre vilkår for kvinder.

 

Tirsdag d. 2. maj 2023 kl. 19.15-21.00: Kurdiske kvinders liv i de kurdiske bjerges natur

Foredraget gennemgår kurdernes historie ved at kortlægge, hvordan kurdiske kvinder har bidraget til deres folks overlevelseskamp mod adskillige magthavere i regionen. Der lægges vægt på at dokumentere kurdiske kvinders position i det patriarkalske kurdiske samfund, og hvordan denne position har ændret karakter gennem de senere år, hvor kurdiske kvinder er blevet mere synlige aktører i kurdernes befrielseskamp. Ud fra interviews med kurdiske kvinder i Rojava demonstreres, hvordan kurdiske kvinder opfatter, at de som kvinder har en mere tæt tilknytning til naturen end kurdiske mænd, og hvordan bjergene som levende væsner har en betydning for kvinders overlevelses- og frigørelseskamp.

Foredraget vil også demonstrere, hvordan kurdiske kvinder henter inspiration fra mytologien, og den stammeorienterede livsstil blandt kurdere og i matriarkalske samfund tilbage i den neolitiske tid, for at kunne udvikle deres egne frigørelsesidealer i bjergene. Foredraget fokuserer særligt på Ishtar, som er en kærligheds- og krigsgudinde i den babyloniske/syriske mytologi, der har fået kurdiske kvindekrigere til at kalde sig for Ishtars døtre. For dem er Ishtar et ideologisk værktøj. En form for nostalgisk, matriarkalsk feministisk forestilling, der vejleder og inspirerer dem til en ny selvforståelse i retning af, hvad man måske kunne kalde genskabelse af et kvindeligt selv.

 

Tirsdag d. 23. maj 2023 kl. 19.15-21.00: Demokrati og kvindefrigørelse i Rojava

Styreformen i Rojava kaldes “Demokratisk Konføderalisme”. Det er en styreform, der beskrives at være baseret på en fælles menneskelighed, som er blevet frigjort fra den kapitalistiske dominans og materielle udnyttelse. Der investeres hovedsageligt i at skabe plads til menneskelig kreativitet, direkte demokrati og kommunalt selvstyre som en ny samfundsstruktur og styreform for det etiske liv i harmoni med naturen. Med afsæt i indførelsen af demokratisk konføderalisme i Rojava demonstrerer foredraget, hvilke positioner kurdiske kvinder indtager i det nye politiske system og eksperiment. Der fokuseres på, i hvilket omfang nye opfattelser af køn vinder frem, længe efter at de politiske omvæltningerne er sket. På denne måde påvirker politiske konflikter kønnet, idet politisk mobilisering, kønsidentitet og naturen er forbundet med hinanden i samfundets senere udvikling under den nye styreform.

Om foredragsholderen 

Mustafa Kemal Topal (f. 1973) er cand.mag. i psykologi og internationale udviklingsstudier, og har i 2020 forsvaret sin ph.d.-afhandling fra RUC med titlen Kvindekrigere i den kurdiske nationalbevægelse PKK. Et kønsreflekteret perspektiv. Han har en aktiv profil i den offentlige debat, hvor han har skrevet flere artikler om radikalisering blandt unge, integrationsproblemer, feminisme og kvinders rolle i de nye bevægelser. Mustafa er ansat som adjunkt ved Institut for Menneske og Teknologi på Roskilde Universitet og  har for nylig fået en International Postdoc-bevilling af Danmarks Frie Forskningsfond mhp. at gennemføre hans projekt Kurdish Women’s Democratic Experiment in Post-Conflict Northern Syria. Projektet bliver gennemført fra 2022 til 2024 på University of Central Florida.

 

Pris:  190 kr. for begge foredrag. Tilmelding nedenfor. Du kan i stedet melde dig til hver af de to foredrag for kr. 120 pr stk. Klik på titlen på det ønskede foredrag for nærmere information og tilmelding.

Det anbefales, at tilmelde sig senest 10 dage før, for at mindske risiko for aflysning på grund af for få tilmeldinger.

For nærmere information om foredragene, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, mobil 2275 6699

Pris: 190 kr.
https://skjoldfolkeuni.nemtilmeld.dk/125/
Sted: Roskilde Bibliotek