Foråret 24: Psykiatrisk Center Sct. Hans nu og i fremtiden: Bygninger og funktioner

Jette Møllerhøj
13. marts 2023 Kl. 19:15 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

Foredraget vil handle om, hvad der kendetegner patienterne på Psykiatrisk Center Sct. Hans idag, og hvordan der arbejdes med pleje, behandling og rehabilitering.

De nye retspsykiatriske bygninger, der blev indviet på Psykiatrisk Center Sct. Hans i foråret 2022

Sct. Hans huser to store specialafdelinger: Afdeling M for patienter med dobbeltdiagnoser (psykisk sygdom og rusmiddelproblematik) og Afdeling R for patienter med dom til behandling. Afdeling R flyttede ind i det nye byggeri Udsigten i december 2021, og er den største retspsykiatriske afdeling i Danmark. Derudover har Psykiatrisk Center Sct. Hans ambulante tilbud i København. Fælles for begge patientgrupper er, at de ofte oplever stigmatisering, både internt i sundhedsvæsenet og eksternt i det omgivende samfund, ikke mindst i mediebilledet. Såvel patienter og pårørende oplever stigma knyttet til rusmiddelbrug, psykisk sygdom og/eller kriminalitet, og dette kan have stor betydning for patientforløbene og for det liv den enkelte patient kan komme til at forme og leve efter udskrivelsen fra Sct. Hans.

 

 

 

Om foredragsholderen:

Jette Møllerhøj er cand.mag. i historie og etnografi fra AU, og sundhedsvidenskabelig ph.d. fra KU. Hun er leder af Kompetencecenter for Retspsykiatri, Region Hovedstadens Psykiatri og lektor ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Hun har i en årrække arbejdet med at samle, producere og formidle viden om retspsykiatri. Se www.psykiatri-regionh.dk/kfr

 

 

 

Pris: 120 kr. Tilmelding nedenfor. Du kan i stedet vælge at tilmelde dig alle 4 foredrag i serien Byggeskik og byggefunktioner i Sankt Hans området for 380 kr. Så sparer du 100 kr. For tilmelding og nærmere information se HER.

For nærmere information om serien Nationalparker for bæredygtig udvikling, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, eller Mobil 2275 6699.

 

 

Pris: 120 kr.
https://skjoldfolkeuni.nemtilmeld.dk/122/
Sted: Festsalen, kurhuset, Sankt Hans