Kan Beowulf kvadet og Hrolf Krakes Sagas beskrivelse af historien om Beowulf genfindes i Lejres landskab?

Christian Kronow
29. april 2023 Kl. 14:00 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

TILMELDING NEDERST PÅ DENNE SIDE

 

Lørdag d. 29. april 2023, kl. 14.00 – 16.30: Kan Beowulf kvadet og Hrolf Krakes Sagas beskrivelse af historien om Beowulf genfindes i Lejres landskab?

Lejres historier og særligt Beowulf og Hrolf Krakes saga kan spores i landskabet, der formentlig i høj grad er smittet af det. Derfor skal vi ud og mærke historiernes vingesus, hvor de foregik: På en ekskursion vil vi høre om, hvad historierne siger om landskabet, og vi skal tale om, hvad der måske kan være sket.

Vi skal bl.a. besøge de fundamenter af de nyere kongehaller, der i dag ligger til skue på markerne vest for Lejre Museum. Men vi skal også se på resterne af en tidligere hal med en tilhørende  køkkenmødding (et hov) i den nordlige del af Gammel Lejre og besøge det sted, hvor man mener den tidlige vej over Lejre år har ligget inden man i første del af det syvende århundrede flyttede kongshallerne længere syd på. Vi krydser åen og går nordpå til det dybe dødishul Kornerup sø, som måske i sin udvikling kunne være rammen om fortællingen om den drabelige kamp mellem Beowulf og Grindals mor. Derfra går vi tilbage sydpå langs skibssætningerne og den dybe kanal, der har ført det vand, der tidligere flød i Lejre år, nordpå ad Kornerup å, og krydser til sidst den dæmning tæt på Lejre Museum, der har muliggjort flytningen af vandet. Hvad var det mon, der var foregået i det landskab under etableringen af Lejre i Danmarks oldtid?

Ekskursionen starter fra parkeringspladsen foran Roskilde Museum, hvor den også slutter. Jesper Brandt medvirker også ved ekskursionen.

Pris: 120 kr. Du kan i stedet tilmelde dig hele Beowulfserien med et foredrag og en ekskursion for 190 kr. Så sparer du 50 kr. For information og tilmelding, se HER

 

Om foredragsholderen Christian Kronow:

Christian Kronow er lektor på Høng Gymnasium og Hf i dansk og mediedag. Derudover er han forfatter og har skrevet bøgerne Blodets Bånd (Forlaget Mellemgaard, 2018) og Drømmefanger (Forlaget Mellemgaard, 2020), der formidler den danske litteraturhistorie, men koncentrerer sig om Beovulfkvadet. For nyligt er han udkommet med krimien Brændoffer (Forlaget Superlux 2021).

For yderligere information, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, tlf. 2275 6699, samt www.skjoldfolkeuni.dk. Jesper Brandt vi også deltage i ekskursionen.

Pris: 120 kr.
https://skjoldfolkeuni.nemtilmeld.dk/89/
Sted: Parkeringspladsen udenfor Lejre museum