Åndssvag, asocial og løsagtig

Mathias Mejlholm, Historiker
6. december 2023 Kl. 19:00 Holstebro Folkeuniversitet

Den socialdemokratiske K. K. Steincke var hovedarkitekten bag den racehygiejniske lovgivning i Danmark. Steincke fik indført racehygiejnen i et politisk program i Danmark. Det skete med sterilisationsloven fra 1929, som placerede Danmark i en absolut førerposition i den europæiske eugenik. Man var i datidens optik bange for, at de såkaldte ”åndssvage,” ”abnorme” og ”sindssyge” individer ville formere sig med stor hast. Kvindehjemmet på Sprogø, var en Ø- anstalt, der blev oprettet i 1923 som en del af Den Kellerske Aandssvageanstalt under ledelse af Christian Keller. Man var overbevist om, at det var for ’samfundets og individets bedste’ at isolere de mennesker, man mente havde dårlige arvelige anlæg. Anstalten på Sprogø var tiltænkt ’antisociale’ og ’åndssvage’ kvinder, hvis adfærd man mente var præget af ”letfærdighed og ”Løsagtighed”. I dette foredrag vil Historiker Mathias Alexander Mejlholm gennemgå racehygiejnens- og tvangssterilisationens historie og indtog i Danmark. Hans hovedfokus er: Hvor stammer denne racehygiejniske indflydelse fra? Hvordan fulgte Danmark efter de internationale videnskabelige strømninger der var oppe i tiden? Hvor mange blev tvangssteriliseret i Danmark? Hvordan var livet på Kvindehjemmet på Sprogø og Ø-anstalten Livø? Hvornår og hvordan ophørte de Kellerske Aandssvageanstalter i Danmark?

Sted: Holstebro Museum, Folkesalen