Status for biodiversiteten i Holstebro-området: Insekterne og planterne

Hans Thomsen Schmidt, Entomolog
8. november 2023 Kl. 19:00 Holstebro Folkeuniversitet

Danmarks natur er under pres, og Holstebro Folkeuniversitet sætter i en lille serie af foredrag fokus på biodiversiteten helt lokalt i Nordvestjylland. Den første aften er der fokus på de vilde insekter og de vilde planter: Hvad er grunden til, at nogle arter går voldsomt tilbage eller ligefrem forsvinder, mens andre arter ser ud til at klare sig godt i det moderne landskab? Hvad kan vi gøre ved det? Og hvordan kommer klimaforandringerne til at påvirke arterne? Der lægges op til spørgsmål og debat.

Sted: Holstebro Bibliotek, foredragssalen