odderen – en succeshistorie i dansk naturforvaltning

Aksel Bo Madsen, Biolog og fhv. Seniorforsker
28. februar 2024 Kl. 19:00 Holstebro Folkeuniversitet

Fra at være på randen af udryddelse i begyndelsen af 1980`erme er odderbestanden i Danmark nu igen udbredt i det meste af landet. Odderens positive bestandsudvikling bliver i dag betegnet som en succeshistorie i dansk naturforvaltning. Foredraget vil sammenfatte den nyeste viden om odderens biologi, udbredelse. de nødvendige samarbejdsrelationer. hvordan man finder spor efter oddere, samt de forvaltningsmæssige tiltag der blev taget i anvendelse.

Sted: Holstebro Bibliotek, foredragssalen