”DEN OLDKRISTNE OG MIDDELALDERLIGE KIRKES HISTORIE, KUNST OG ARKITEKTUR”: 6. ”Middelalderens mange kirker”:

Carsten Bach-Nielsen, lektor emeritus v. Århus Universitet
11. april 2023 Kl. 19:30 Holstebro Folkeuniversitet
Sted: Holstebro Museum, Folkesalen