”REFORMATIONEN OG OPLYSNINGENS KIRKEHISTORIE, -KUNST OG -ARKITEKTUR, I: Fra Reformationen til den Westfal-ske Fred og en ny verdens begyndelse”

Anders Klostergaard Petersen, lektor v. Århus Universitet
14. september 2023 Kl. 19:21 Holstebro Folkeuniversitet

De protestantiske reformationer kom ikke ud af det blå. De havde været i gang en længere periode, men først i begyndelsen af det 16. århundrede var forudsætningerne der for, at en ny form for religion kunne opnå institutionel gennemslagskraft. I dette foredrag ser jeg på de historiske forudsætninger for reformationerne, deres gennemførelse og de krige, som de efterfølgende udløste. Med den Westfalske Fred i 1648 kom det til en foreløbig afslutning på krigene, men fredsslutningen markerer også

begyndelsen på en ny æra, den tidligste oplysningstid og dermed også en anden måde, hvorpå man ser kristendom og religion.

Sted: Holstebro Museum, Folkesalen