Brugen af genoprettende ret, herunder konfliktmægling, i retssystemet

Christian Gade, Lektor, Aarhus Universitet
25. april 2024 Kl. 19:00 Holstebro Folkeuniversitet

Foredraget vil præsentere, hvordan genoprettende ret, herunder konfliktmægling, bruges i det nuværende danske retssystem i politiets Konfliktråd, hvor ofre og gerningspersoner får mulighed for at mødes til en dialog ansigt til ansigt. Vi vil desuden diskutere, hvorvidt det vil give mening at nytænke brugen af den slags dialogprocesser i retssystemet. Vil det f.eks. være fornuftigt fremadrettet at bruge genoprettende ret som en ny form for straf i retssystemet?

Sted: Holstebro Bibliotek - Lillesal