LIBERALISMEN. Historien bag en ideologi i mange former: Den tredje bølge – liberalismens genkomst og krise efter Anden Verdenskrig, III.

Michael Böss, Dr.phil.
9. november 2023 Kl. 19:00 Holstebro Folkeuniversitet

Efter anden verdenskrig opstod neo-liberalismen, som en direkte kritik af mellemkrigstidens alt for fællesskabsorienterede ”natvægter-stat”. I det følgende halve århundrede får det konsekvenser for samfund og kultur i form af markedsliberalisme, rettighedsliberalisme og kulturliberalisme. Og tilmed identitets-politik.
Modsat har liberalismens tilhængere ment, at vi skylder den alt det bedste i det moderne samfund. Der er hold i alle påstande. Liberalismen har nemlig aldrig været hverken en homogen eller uforanderlig størrelse. Den har taget farve efter historiske perioder og nationale omstændigheder. Så hvor står liberalismen i dag? Hvad er ”liberale værdier” og kan de forenes med idéen om fællesskab?

Sted: Folkesalen, Holstebro Museum.