LIBERALISMEN. Historien bag en ideologi i mange former: Li-berale ideer før liberalismen, I

Michael Böss, Dr.phil.
26. oktober 2023 Kl. 19:00 Holstebro Folkeuniversitet

Temarækken ”LIBERALISMEN. Historien bag en ideologi i mange former”, I-III vil gennem tre foredrag med dr.phil. Michael Böss, historiker og forfatter, tage sit udgangspunkt i de antikke græske bystaters frihedsforståelse, der på mange måder adskiller sig fra nutidige liberales. Under renæssancen begyndte frisættelsen fra den middelalderlige kirkes fuldstændige vidensmonopol, parallelt med bystaternes og individets frigørelse fra det feudale samfunds snærende bindinger.
Den franske revolutions opgør med enevælden, såvel som den amerikanske Uafhængighedskrig mod England indledte en ny fase i frihedskampen – nu på samfundsniveau. Hermed var forudsætningerne for den liberale ideologis opståen, som en ikke-revolutionær ideologi, i det følgende århundrede på plads.

Sted: Folkesalen, Holstebro Museum.