”RUSLANDS SJÆL. Ikoniske malerier”

Margrethe Floryan, Overinspektør, ph.d., Thorvaldsens Museum.
25. april 2023 Kl. 19:30 Holstebro Folkeuniversitet

Med kristendommens indførelse i Rusland fulgte flere århundreders påvirkning fra byzan-tinsk kunst i det kirkelige ikon- og freskomaleri.
Fra 1300-tallet optræder de første kunst-nernavne, og talrige lokale traditioner vinder fodfæste – bl.a. i Novgorod, Moskva og i by-erne, der udgør Den Gyldne Ring.
Peter den Store vender blikket mod vest, og i løbet af 1700-tallet opstår der for første gang en selvstændig ikke-kirkelig kunsttradition.
Både Pe-ter og Katharina den Store inviterer flere af tidens førende udenlandske malere, billedhug-gere og arkitekter til Rusland, men gradvist tager elever fra Skt. Petersborg nyoprettede kunstakademi over.
Vi ser eksempler på danske Vigilius Eriksen og russiske Rokotovs maleri, før vi koncentrerer os om et par af 1800-tallets store navne: Ivanov, Repin og Vas-netsov. Sidstnævnte udførte bl.a. monumentale fresker i Vladimir-katedralen i Kyiv. Udo-ver hoffet spillede industriherrer og andre velhavere en stadigt voksende rolle som kunst-mæcener, og omkring år 1900 var bl.a. Vrubels mytologiske og nationalromantiske univers i høj kurs.
Efter et kort blik på de i Vesten langt mere kendte kunstnere (Kandinsky, Male-vitj og Tatlin) og den socialrealistiske trend runder vi af med et navn som den ny-nationale /russisk-nationalistiske maler Ilya Glazunov (1930-2017).
Han var bl.a. en af hovedkræfter-ne bag genopbygningen af Frelserkatedralen i Moskva.

Sted: Holstebro Museum, Folkesalen