Mikroforandringer – Fokusér på de små forandringer for at lykkes med de store.

Signe Bruskin, Ph.d. og ekstern lektor CBS
11. maj 2023 Kl. 14:00 Holstebro Folkeuniversitet
Sted: UCH, Døesvej 76, 75 Holstebro