”RUSLANDS SJÆL. Ruslands kulturhistorie”

Niels Bjørn Wied, Lektor, cand.soc. ved Seniorhøjskolen, Lemvig.
25. april 2023 Kl. 19:30 Holstebro Folkeuniversitet

Den russiske kulturhistorie er som et pendu, der svinger mellem Øst og Vest. Med nedslag i den rige russiske kulturskat, trækkes trådene fra den klassiske litteratur og malerkunst, frem til de buldrende 1920’ers plakatkunstnere, videre igennem Stalins ”Socialistisk Realisme” og frem til den moderne og subtilt sy-stemkritiske novelle ”Snestormen”. Foredraget tager udgangspunkt i kristningen af ”Rus”. Da Vladi-mir/Volodymyr den Store lod Kiev døbe i Dnepr flodens vande, var det udtryk for en kulturpolitiske orientering mod Øst. Peter den Stores ambition om at gøre den russiske stat til en stor-magt, orienterede Rusland mod Vest og førte til en voldsom eu-ropæisering af dele af det russiske samfund. Disse store skift har ført til tydelige påvirkninger af det russiske folk og deres kultur og pendulsvingerne er fortsat.

Napoleons invasion af Tsarriget i 1812, Lenins magtovertagelse i 1917 og Stalins kulturpolitik fra 1930’erne, Gorbatjovs reformer i 80’erne og Putins magtovertagelse i år 2000 kan alle ses, som skelsættende begivenheder, der markerer et skift i den russiske stats kulturpolitik. Hvert skift har sendt ringe ud i samfundet og sat sine spor i den russiske kulturskat. Foredraget forholder sig til nogle af de moderne strømninger og modstrømninger i Rus-land og hvad der er fremtidsperspektiverne for det store land mod Øst.

Sted: Holstebro Museum, Folkesalen