Faglig ledelse i praksis

Clara Sibon Lund, Adjunkt, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse
7. november 2023 Kl. 14:15 Holstebro Folkeuniversitet

Faglig ledelse handler om at opnå en fælles forståelse af faglig kvalitet og indfri denne i praksis. Det er lettere sagt end gjort, men forskningen viser, at det som leder af fagprofessionelle medarbejdere (fx skolelærere, socialrådgivere og sygeplejersker) er vigtigt med den faglige ledelse. Faglig ledelse er nemlig et centralt redskab til at udvikle fagligheden og sikre motiverede medarbejdere. Men hvordan lykkes man som leder med den faglige ledelse? De nyeste indsigter fra forskningen i faglig ledelse præsenteres, og deltagerne får mulighed for at bringe indsigterne i spil ift. deres egen praksis igennem praksisrettede øvelser.

Sted: Holstebro Bibliotek, foredragssalen