Årsberetning 2022 Holmegaard-Suså Folkeuniversitet

Året 2022 har været et udfordrende og vanskeligt år for vores komité. Vi måtte aflyse vores første foredrag pga. Corona. Og resten af foråret var tyndt besat med kun ca. ½-delen af de deltagere, vi normalt har. Selv vore kunstforedrag, som normalt har mange deltagere og dermed væsentligt bidrager til vores dækningsbidrag løb kun lige […]

Årsberetning 2022 Viborg Folkeuniversitet

2022 blev året, hvor vi for alvor kom i gang igen efter coronanedlukningerne. Foråret bar stadigvæk præg af tøvende opslutning om arrangementerne og endog aflysninger. Efteråret blev den bedste sæson i mange år. Stor tilslutning og god stemning til foredragene. Det lover godt for fremtiden. Bedste forelæsningsoplevelse Der har været mange. Især foredrag, som ramte […]

Årsberetning 2022 Ulfborg-Vemb Folkeuniversitet

Slogan: Tænk selv – men lyt først. Folkeuniversitetet hjælper dig… Foredrag I 2022 har vi i komiteen afholdt 6 foredrag, hvoraf de 4 var i samarbejde med Maritimhistorisk Selskab og 1 i samarbejde med Vestjysk Kunstforening i Ulfborg. Et foredrag var i eget regi for egen regning. I år var foredragene også fordelt mellem Thyborøn […]

Årsberetning 2022 Tølløse Folkeuniversitet

Tølløse har i 2022 afholdt 12 foredrag fordelt over 4 arrangementer som følger: Forårets foredragsrække: Spejle, Neutroner & Exoplaneter Foredragene fuldt udsolgt da max antal var 40 personer Albert Sneppen, ung ny stjerne indenfor feltet, imponerede alle Der skulle have været afholdt 4 foredrag, desværre måtte 4. og sidste aflyses i sidste øjeblik Afholdt i […]

Årsberetning 2021 / Gribskov Folkeuniversitet

Årsberetning Gribskov Folkeuniversitet. Da der åbnede sig et vindue for afholdelse af folkeuniversitets arrangementer i efteråret 2021, besluttede vi i Gribskov, at vi ville forsøge at lægge ud med et mindre program. Vores antagelse om, at folk stadig ville være forsigtige med at deltage i større arrangementer, viste sig at holde stik. Dog kom vi […]

Årsberetning 2021 / Thisted Folkeuniversitet

Hermed årsrapport for Folkeuniversitetet i Thisted Kommune. Komiteen fungerer som serviceorgan for forskellige  arrangører foreninger, menighedsråd. museum , oplysningsforbund. Generelt planlægger og aftaler arrangørerne  selv foredrag med foredragsholder. evt i samarbejde med komiteens medlemmer, som virker som ambassadører for Folkeuniversitetet. Komiteens sekretær sørger for godkendelse af ansøgningsskema og videre sagsbehandling. Halvårligt program omtales og offentliggøres  i […]

Årsberetning 2021 / Skjoldungernes Land Folkeuniversitet

Bestyrelsens beretning på Folkeuniversitet Skjoldungernes Lands årsmøde d. 7. november 2021. (Beretningen blev indledt med en Power Point-præsentation, der viste et skovbillede fra Hertha-dalen, med ledsagende musik med Niels Henning Ørsted Pedersen, der spiller ”I skovens dybe stille ro”. Billedet viste også  vores program for foråret 2022. Det kan afspilles HER. Husk, at skrue op […]

Årsberetning 2021 / Helsingør Folkeuniversitet

2021 – Årets gang i Helsingør Folkeuniversitet Det var værre i 2020, for i 2021 var vi bedre forberedt, og vi er selv lidt overrasket over, at vi i endnu et corona-år lykkedes med at få gennemført så forholdsvis meget. Måske har nu vi allerede glemt, at vi i foråret 2021 troede, at det var […]

Årsberetning / 2021 Sønderborg Folkeuniversitet

Sønderborg Folkeuniversitet Årsberetning for 2021 Pga. coronarestriktioner er der reelt kun tale om et halvt år, nemlig efterårssemestret. I foråret havde vi dog et enkelt arrangement – en livestreaming med kunsthistorikeren Mathilde Teglgaard Nielsen, dels for at have et tilbud til vore trofaste deltagere, dels for at gøre nogle spæde erfaringer med virtuel undervisning – […]