Årsberetning 2022 Holmegaard-Suså Folkeuniversitet

Oprettet d. 11. januar 2023

Året 2022 har været et udfordrende og vanskeligt år for vores komité. Vi måtte aflyse vores første foredrag

pga. Corona. Og resten af foråret var tyndt besat med kun ca. ½-delen af de deltagere, vi normalt har.

Selv vore kunstforedrag, som normalt har mange deltagere og dermed væsentligt bidrager til vores

dækningsbidrag løb kun lige rundt.

Vi så frem til et efterår med fuld deltagelse, men der kom kun ca. ½-delen af det normale. Heldigvis

havde vi sat vor pris pr. foredrag op fra kr. 100 til kr. 120 og sammen med det forhøjede aktivitetstilskud

på kr. 3.000, slutter regnskabet med et lille overskud på kr. 370.

Tidligere har vi i hovedsagelig udbudt kunstforedrag, men heldigvis har vi fornyet os og udbudt flere emner

der er “oppe tiden”: Medmenneskelighed, Hjernen. Andelsbevægelsen mm. Og disse emner har der været

stor interesse for her i Corona tiden. Hvor Kunsten ikke har trukket så mange deltagere. Dog har vi stor

glæde af vores samarbejde med Kunstmuseet Fuglsang.

Vi lægger netop sidste hånd på vores forårsprogram, der udsendes og omdeles til ca. 400 personer.

Men af økonomiske grunde, har vi vedtaget, at det er sidste gang, vi sender programmet ud. Fremover

vil man kunne afhente vores program på Biblioteker o.lig. Mens alle med mailadresse, alene får

programmet tilsendt pr. mail.