Årsberetning 2022 Viborg Folkeuniversitet

Oprettet d. 11. januar 2023

2022 blev året, hvor vi for alvor kom i gang igen efter coronanedlukningerne. Foråret bar stadigvæk præg af tøvende opslutning om arrangementerne og endog aflysninger.

Efteråret blev den bedste sæson i mange år. Stor tilslutning og god stemning til foredragene. Det lover godt for fremtiden.

Bedste forelæsningsoplevelse

Der har været mange. Især foredrag, som ramte ind i noget aktuelt har været succeser. Lars Edslev Andersen om undersøgelseskommissioner lige efter Støjbergs dom. Tim Knudsen om statsminstre. I efteråret en serie om Ukraine med Philip Sviatschenko, Andreas Birch og Thomas Frank (om vikingernes togter til Ukraine/Rusland).

Nævnes skal også Jan Myginds foredrag over musikhistorien. 8 semestre har 20-35 mennesker trofast fulgt disse forelæsninger. Nok mest pga den eminente inspiration og vidensmængde Jan byder på. Nu er vi igennem og har allerede aftalt nye musikforelæsninger til efteråret igen.

Kunsthistoriker Flemming Friborg blev pga tekniske vanskeligheder tvunget ud i en 1,5 times forelæsning om Gaugin UDEN billeder. Det blev en overraskende kæmpeoplevelse!

Årets sidste arrangement om Det store sildeboom i Limfjorden blev en stor succes med efterfølgende sildebord, støttet af FUs udviklingsmidler.

Samarbejde

Vi har et godt samarbejde med ca 6 foreninger, der alle søger støtte fra FU gennem os. Og Viborg bibliotek samarbejder vi meget med gennem fælles arrangementer og gennem en medarbejder i vores programudvalg.

Året har budt på en knast: Vi har søgt optagelse i Kulturelt Samråd, men har hidtil fået nej. Vi opgiver ikke!

Bestyrelse og programudvalg. Årets udfordringer

Arbejdet i bestyrelse og programudvalg kører forbilledligt. Der er stor iderigdom og arbejdsomhed i både tilrettelæggelse og afvikling.

Rent administrativt har der været vanskeligheder med hjemmeside, betalingssystem og kalendersystem. Her yder administratoren en uforholdsmæssig stor indsats, så det skal der mere styr på.

Ønsker for det nye år

RO til at arbejde med de gode takter vi har set. Vi vil arbejde videre med udvidet markedsføring.