Årsberetning 2021 / Gribskov Folkeuniversitet

Oprettet d. 25. april 2022
Kategorier: Årsberetninger

Årsberetning Gribskov Folkeuniversitet.

Da der åbnede sig et vindue for afholdelse af folkeuniversitets arrangementer i efteråret 2021, besluttede vi i Gribskov, at vi ville forsøge at lægge ud med et mindre program. Vores antagelse om, at folk stadig ville være forsigtige med at deltage i større arrangementer, viste sig at holde stik. Dog kom vi heldigvis igennem programmet uden nævneværdigt underskud.

Vi valgte at sætte fokus på det kommende kommunalvalg med to arrangementer på Gilleleje bibliotek. Første arrangement var lokalt forankret med titlen: ”Borgeren, blokpolitikken og borgmesterpartiet” med vores tidligere lokale journalist og områderedaktør på Frederiksborg Amts Avis/Sjællandske medier Karl Erik Frederiksen. Karl Erik Frederiksen har fulgt kommunens udvikling i adskillige år og kunne dermed trække os tilbage i tiden og drage sammenligninger med nutidens lokalpolitik.

Næste arrangement trak det kommunalpolitiske selvstyre op i et større landspolitisk perspektiv. ”Valgdeltagelsen, valgresultatet og vinderen” med forsker i samfundsvidenskab Roger Buch som anerkendt ekspert i kommunale forhold. Roger Buch trak de helt store perspektiver op for os i forhold til kommunernes betydelige rolle på lokalt plan. Mængden og omfanget af opgaver, som er udlagt til de enkelte kommuner, det betydelige økonomiske budget, som vores lokalpolitikere skal disponere over, samt graden af selvbestemmelse som afspejler sig i den varierede drift i landets forskellige kommuner. En indsigt der helt bestemt bidrog til se berettigelsen i at sætte sit velovervejede kryds på valgdagen.

Derudover valgte vi at prioritere afholdelse af to arrangementer med nogle af vores samarbejdspartnere. Det ene et tidligere Corona aflyst arrangement i RAM -huset, som er et lokalt kultur- og aktivitetshus i Ramløse med titlen ”Brødrene Classen”. John Eriksen cand. Mag. i historie og kunsthistorie har skrevet en bog om brødrene Classen, og han førte os igennem en spændende epoke i oplysningstiden, som havde lokal forankring i Frederiksværk som Danmarks første fabriks by. Det var spændende at høre, bl.a. også fordi de fleste af tilhørerne var lokale folk, som i dag lever i sporene fra den tid.

Derudover afholdt vi endnu et foredrag med vores samarbejdspartner i Villingerød Sognehus med titlen ”Øresund, elsket og udfordret” med professor i marinbiologi Lasse Riemann. Også dette emne havde i høj grad lokal interesse.

Bestyrelsen har i indeværende år sagt farvel til et par bestyrelsesmedlemmer og velkommen til tre nye bestyrelsesmedlemmer, som alle har frisk gå på mod, masser af ideer og meget brugbare erfaringer med sig. Den samlede bestyrelse er nu på fem medlemmer.

Derudover nyder vi godt af at samarbejdet med biblioteket, som altid deltager med en fast medarbejder til vores møder, og som samtidig udgør vores sekretariat.

Vi samarbejder i øvrigt tæt med bibliotekerne og andre kulturinstitutioner i kommunen om vores arrangementer.

Gribskov, d. 25.04.22