Årsberetning 2022 Ulfborg-Vemb Folkeuniversitet

Oprettet d. 11. januar 2023

Slogan: Tænk selv – men lyt først. Folkeuniversitetet hjælper dig…
Foredrag
I 2022 har vi i komiteen afholdt 6 foredrag, hvoraf de 4 var i samarbejde med Maritimhistorisk Selskab og 1 i samarbejde med Vestjysk Kunstforening i Ulfborg. Et foredrag var i eget regi for egen regning. I år var foredragene også fordelt mellem Thyborøn og Ulfborg.
I eget regi havde vi et særdeles vellykket foredrag med professor emeritus Johannes Krüger om klimaskepsis, og i samarbejde med Vestjysk Kunstforening havde vi et ligeledes vellykket og oplysende foredrag om Nolde og Nazismen med redaktør Hans Christian Davidsen.
I samarbejde med Maritimhistorisk Selskab havde vi endnu et yderst vellykket foredrag med den kendte kommentator og lektor ved forsvarets sprogskole Claus Mathiesen om Putin og Ukraine.
Antallet af deltagere svarede generelt til salens kapacitet, nemlig mellem 45 og 61, hvilket er fint på vore kanter.
Der er endnu ikke planlagt foredrag for 2023.
Samarbejde.
Som nævnt ovenfor samarbejder vi tæt med Maritimhistorisk Selskab og Vestjysk Kunstforening i Ulfborg, hvilket er til gensidig gavn, da vi modtager et økonomisk tilskud gennem samarbejdet, så komiteen bliver i stand til også at afholde egne foredrag.
Vi tilbyder at samarbejde med lokale foreninger således, at der betales kr. 2.000 til os for et foredrag, medens foreningen så selv kan beholde alle indtægter.
Økonomi.
Det er nu lykkedes at få en brugbar og velkonsolideret økonomi vores beskedne størrelse taget i betragtning. Vi er derfor i stand til på egen hånd at arrangere foredrag og afholde de tilhørende annonceudgifter. Som nævnt har vi også gjort det i 2022 (Johannes Krüger) og fået et beskedent overskud.
Administration.
I det forløbne år har vi fået endnu et medlem i komiteen, så vi nu er tre om opgaverne. Desuden har vi fået revideret og godkendt vedtægterne, så de svarer til de faktiske forhold nu og i fremtiden.
Planer for fremtiden.
Vi agter foreløbigt at følge samme linje som hidtil og ikke gabe over mere end vor størrelse muliggør.
Erik Rytter, formand