Årsberetning 2021 / Thisted Folkeuniversitet

Oprettet d. 23. marts 2022
Kategorier: Årsberetninger

Hermed årsrapport for Folkeuniversitetet i Thisted Kommune.

Komiteen fungerer som serviceorgan for forskellige  arrangører foreninger, menighedsråd. museum , oplysningsforbund.

Generelt planlægger og aftaler arrangørerne  selv foredrag med foredragsholder. evt i samarbejde med komiteens medlemmer, som virker som ambassadører for Folkeuniversitetet.

Komiteens sekretær sørger for godkendelse af ansøgningsskema og videre sagsbehandling.

Halvårligt program omtales og offentliggøres  i lokal avis og på Thisted Kommunes hjemmeside.

Arrangører er selv ansvarlige for offentliggørelsen og påtegning I samarbejde med  Folkeuniversitetet i Thisted Kommune.

Vi har i 2021 programsat 31 foredrag. 20 er blevet aflyst pga corona og 11 foredrag er gennemført

med ialt 326 deltagere (dvs. ca 30 deltagere pr foredrag)

Birte Aarup, Thisted Folkeuniversitet

22.03.22