Tre i rap på Sydslesvig Folkeuniversitet

Oprettet d. 1. januar 1970

Under overskriften “Tre i rap” har Sydslesvig Folkeuniversitet udbudt tre foredrag i rap. Foredragene blev afviklet over tre timer med indlagte pauser, og omhandlede emnet: Hertugdømme og grænseland – Sønderjylland indtil 1720.

Komiteen fik mange gode tilbagemeldinger fra de ca. 40 deltagere – både mht. indhold og den nye struktur på foredragsrækken.


Foto: Sydslesvigs Folkeuniversitetet har til huse på Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. © Brigit List.