Forskningens Døgn 2021

Det er nu muligt at tilmelde sig Forskningens Døgn 2020 (d. 23 – 29. april 2021). Du kan søge puljemidler til at dække aktiviteter, der gennemføres inden for Forskningens Døgns formål, og som formidler forskningsbaseret viden. Med forskningsbaseret viden menes viden, der er genereret med videnskabelige metoder og gennem videnskabelige processer. Formidlingen kan forestås af forskerne selv, […]

Forskningens Døgn 2020

Det er allerede nu muligt at tilmelde sig Forskningens Døgn 2020 (d. 20 – 26. april 2020). Du kan søge puljemidler til at dække aktiviteter, der gennemføres inden for Forskningens Døgns formål, og som formidler forskningsbaseret viden. Med forskningsbaseret viden menes viden, der er genereret med videnskabelige metoder og gennem videnskabelige processer. Formidlingen kan forestås af forskerne […]

Kulturministeriets Folkeoplysningspulje

Hvad er formålet med ordningen? Puljen har til formål at støtte mindre folkeoplysende projekter inden for følgende indsatsområde: Inddragelse af nye deltagere: Indsatsområdet retter sig imod projekter, der har til formål at tiltrække nye deltagere til folkeoplysningens aktiviteter, f.eks. gennem projekter som skaber nye folkeoplysende rum eller folkeoplysende rum på nye steder. Projekterne skal have fokus […]

Nye nordiske støttemuligheder

Vil du høre mere om tilskud og aktiviteter under kategorien “Livslang læring” i det nye Nordplus program? Torsdag den 2. november 2017 vedtager Nordisk Råd det længe ventede Nordplus program for perioden 2018-2022. Nordplus er Nordisk Ministerråds største uddannelsesprogram for livslang læring. I den anledning inviterer programkontoret i Styrelsen for Forskning og Uddannelse til en […]

Landdistriktspuljen er åbnet for nye ansøgninger

I alt 8 mio. kr. er i spil til forsøgsprojekter i landdistrikterne og projekter på de små øer. To tredjedele af midlerne til forsøgsprojekter er rettet mod temaet Den moderne landsby – lokal udvikling gennem levedygtige landsbyer for at understøtte et fokus på landsbyer, der indgik i planlovsaftalen om Danmark i bedre balance. Du kan læse mere […]

Gratis database over danske fonde

En ny database skal give ansøgere lettere adgang til fondspenge – og fondene lettere adgang til de rigtige ansøgere. Med en udbygning af en allerede eksisterende webplatform ved navn Legatbogen.dk, er 12.500 fonde og legater samt 3.500 offentlige puljer gjort søgbare og stillet gratis til rådighed. Legatbogen er udviklet i samarbejde med en lang række […]

Søg støtte til et lokalt projekt

Har du en god idé til et lokalt projekt, som du gerne vil have realiseret? Så er der mulighed for at søge midler gennem Nordea-fonden. Nordea støtter lokale projekter inden for sundhed, motion, natur og kultur med op til 100.000 kr. Det typiske uddelingsbeløb er på 5.000-20.000 kr. til projekter rettet mod lokale og afgrænsede […]